Акредитація

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
ОП Реставрація творів мистецтва другий (магістерський) рівень

Розклад роботи експертної групи: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

ВІДОМОСТІ про самооцінювання ОП


011 Науки про освіту

Розклад роботи експертної групи: 011 Науки про освіту

ВІДОМОСТІ про самооцінювання ОП

ЗВІТ ЕГ

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ГЕР

РІШЕННЯ НАЗЯВО про акредитацію ОП


014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Розклад роботи експертної групи: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання ОП

СЕРТИФІКАТ про акредитацію освітньої програми “Середня освіта (Музичне мистецтво)” за спеціальністю 014 Середня освіта перший (бакалаврський) рівень


014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Розклад роботи експертної групи: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання ОП

ЗВІТ експертів

ВИСНОВКИ ГЕР

РІШЕННЯ про надання акредитації