Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

Сайт кафедри: www.art.kpnu.edu.ua

Сторінка у Facebook: www.facebook.com/Kafedrao/

Склад кафедри:

Підгурний Іван Станіславович – завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
УРСУ Наталія Олексіївна – доктор мистецтвознавства, професор
Гуцул Іван Андрійович – кандидат мистецтвознавства, доцент
Паур Ірина Василівна – кандидат історичних наук, доцент

Бренюк Алла Григорівна – кандидат мистецтвознавства, ст.викладач
Віштаченко Вікторія Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, ст.викладач
Кліщ Оксана Андріївна – кандидат архітектури, ст.викладач
Луць Сергій Васильович – кандидат мистецтвознавства, ст.викладач
Такіров Тімур Нігимітуллайович – ст.викладач
Якубовська Ольга Петрівна – асистент
Лашко Ілля Володимирович – асистент
Кучма Надія Іванівна – асистент
Мендерецька Наталія Вікторівна – асистент
Бучковський Володимир Йосипович – ст.лаборант, асистент

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

Актуальні проблеми сучасного українського мистецтва
Аналіз творів образотворчого мистецтва
Атрибуція творів живопису
Види традиційного мистецтва
Віртуальне моделювання
Декоративна пластика (гіпс, кераміка)
Декоративне оздоблення творів живопису
Декоративно-прикладне мистецтво
Декоративно-прикладне мистецтво Хмельниччини
Декоративно-ужиткове мистецтво
Дизайн поліграфічної продукції
Дизайн-проектування
Експертна оцінка творів мистецтва
Експозиційна діяльність
Живопис
Іконографія
Іконопис
Інтеграція видів мистецтва
Інформаційні технології в мистецькій галузі
Історія декоративно-ужиткового мистецтва
Історія мистецтва
Історія мистецтва і архітектури
Історія мистецтва і дизайну
Історія ювелірного мистецтва
Композиція
Копіювання
Копіювання живописних творів мистецтва
Методи реставрації: оптико-фізичні, хімічні, біологічні
Методика викладання образотворчого мистецтва
Методика викладання образотворчого мистецтва у спеціалізованих навчальних закладах і закладі вищої освіти
Методика викладання фахових дисциплін у спеціалізованих навчальних закладах і вищій школі
Методика навчання образотворчого мистецтва
Методика наукових досліджень
Методика образотворчої діяльності з інноваційними технологіями
Мистецтво Хмельниччини
Музейна справа
Новітня історія українського мистецтва
Образотворче мистецтво Хмельниччини
Основи анатомічного зображення
Основи комп’ютерної графіки
Основи музейного дизайну
Основи наукових досліджень
Основи фотографії
Охорона історико-культурної спадщини
Практикум з декоративно-прикладного мистецтва
Практикум з реставрації станкового та монументального живопису
Практикум зі спеціальних образотворчих дисциплін
Реставрація живопису
Реставрація поліхромного різьблення
Рисунок
Робота в матеріалі (за видами ДПМ)
Скульптура і пластична анатомія
Спецрисунок і спецживопис
Сучасні графічні техніки
Сфрагістика і геральдика
Техніки графіки
Техніки ілюстрування
Техніки малярства
Техніки орнаментального розпису
Фахова діяльність в майстернях (за фахом)
Фахова діяльність у творчих майстернях
Фахова діяльність у творчих майстернях (за фахом)
Фотографіка
Художні промисли (Художня обробка скла)
Художньо-прикладна графіка
Шрифтова графіка