Положення

Структурні підрозділи:

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічний факультет

ПОЛОЖЕННЯ про вчену раду факультету

ПОЛОЖЕННЯ про деканат

Академічна доброчесність:

ПОЛОЖЕННЯ про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здабувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Організація освітнього процесу:

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

+Додаток до ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

+Додаток до ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукова робота:

ПОЛОЖЕННЯ про раду з науково-методичної роботи і забезпечення якості вищої освіти факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Студентське самоврядування:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРЯМИХ ТАЄМНИХ ВИБОРІВ СТУДЕНТІВ до колегіальних органів управління та органів громадського самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

Гуртожитки:

ПОЛОЖЕННЯ про користування гуртожитком Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка