Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом

Сайт кафедри: www.pedahohika.kpnu.edu.ua

Склад кафедри:

КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
Горбатюк Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Лебідь Інна Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Поліщук Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Федорчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Дутко Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач
Ковальчук Геннадій Петрович – кандидат педагогічних наук, ст. викладач
Бонецька Луїза Данилівна – старший лаборант

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує
кафедра педагогіки та управління навчальним закладом

Актуальні проблеми освіти
Аудит і оцінювання управлінської діяльності
Виховання особистості: теоретико-технологічні та науково-практичні засади
Загальна педагогіка і психологія
Керівник навчального закладу
Методика викладання педагогіки початкової освіти у вищій школі
Методика наукових досліджень
Моделювання та аналіз діяльності педагогічного працівника
Науково-педагогічна практика
Організаційна культура менеджера освіти
Освітні технології
Освітологія
Основи педагогічної майстерності
Педагогіка
Педагогіка і психологія вищої школи
Педагогіка та історія педагогіки
Порівняльна педагогіка
Теорія організації
Управління інформаційними зв’язками

Практики:
Виробнича управлінська практика в закладах дошкільної та загальної середньої освіти
Навчальна психолого-педагогічна практика
Управлінська практика у вищій школі та закладах управління освітою