Кафедра теорії та методик початкової освіти

Сайт кафедри: www.kmd.kpnu.edu.ua

Сторінка у Facebook: www.facebook.com/groups/

Склад кафедри:

ГУДИМА Наталія Василівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Бахмат Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор
Мартіна Олеся Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Третяк Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Мєлєкєсцева Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
Ковальчук Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, ст.викладач
Московчук Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, ст.викладач
Олинець Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач
Дорож Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач
Ковальчук Анатолій Федорович – ст. викладач
Довгань Олена Сергіївна – асистент
Ткачишина Ганна Миколаївна – старший лаборант

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує
кафедра теорії та методик початкової освіти

Актуальні проблеми початкової освіти
Вступ до спеціальності
Дитяча література та виразне читання
Іноземна мова
Краєзнавча робота в початковій школі
Лінгвістичний аналіз художнього твору в початковій школі
Лінгводидактичні засади формування англомовної/німецькомовної комукативної
компетентності вчителя початкової школи

Методика викладання іноземної (англійської/німецької) мови в початковій школі
Методика навчання каліграфічного письма
Методика навчання математики в початковій школі
Методика навчання мистецтв у початковій школі
Методика навчання освітньої галузі “Мистецтва” в початкових класах
Методика навчання освітньої галузі “Мова і література” в початкових класах
Методика навчання освітньої галузі “Природознавство” в початкових класах
Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство” в початкових класах
Методика навчання освітньої галузі “Математика” в початкових класах
Методика навчання природознавства в початковій школі
Методика навчання української мови та літературного читання в початковій школі
Методика наукових досліджень
Методика проведення роботи з народознавства в початковій школі
Методика формування базових якостей особистості молодшого школяра
Методологія та технології інформатизації педагогічної діяльності вчителя початкової школи
Мовознавчі та математичні компетенції майбутніх учителів початкових класів
Організаційно-методична робота в галузі початкової освіти
Основи комунікативної та прикладної лінгвістики
Основи культури і техніки мовлення
Основи лінгвокраїнознавства Великої Британії у початковій школі
Основи риторики в початковій школі
Практикум з англійської/німецької мови в початковій школі
Практичний курс англійської/німецької мови
Розв’язування складних арифметичних завдань
Сучасні технології викладання фахових методик початкової освіти у вищій школі
Сучасні форми організації групи продовженого дня
Теоретико-технологічні підходи до вивчення сучасної іноземної (англійської/німецької) мови
Теоретичні основи початкового курсу англійської мови
Теоретичні основи початкового курсу математики
Теоретичні основи початкового курсу природознавства
Теоретичні основи початкового курсу української мови
Теорія і методика позашкільної освіти
Технології вивчення англомовної/німецькомовної освітньої галузі в початковій школі
Технології вивчення інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у початковій школі
Технології вивчення математичної освітньої галузі в початковій школі
Технології вивчення мистецької освітньої галузі в початковій школі
Технології вивчення мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі
Технології вивчення технологічної освітньої галузі в початковій школі
Технології вивчення фізичної освітньої галузі в початковій школі
Технології організації навчально-виховної роботи педагога інтернатних закладів
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Художня праця та основи дизайну в початковій школі