Кафедра теорії та методик початкової освіти

Сайт кафедри: www.kmd.kpnu.edu.ua

Сторінка у Facebook: www.facebook.com/groups/

Склад кафедри:

ГУДИМА Наталія Василівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Бахмат Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор
Мартіна Олеся Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Третяк Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Мєлєкєсцева Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
Ковальчук Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, ст.викладач
Московчук Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, ст.викладач
Олинець Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач
Дорож Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач
Ковальчук Анатолій Федорович – ст. викладач
Довгань Олена Сергіївна – асистент
Ткачишина Ганна Миколаївна – старший лаборант

 

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує
кафедра теорії та методик початкової освіти
у 2021-2022 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Вступ до спеціальності

Теоретичні основи початкового курсу української мови

Теоретичні основи початкового курсу математики

Теоретичні основи початкового курсу природознавства

Методика навчання української мови та літературного читання в початковій школі

Методика навчання математики в початковій школі

Методика навчання інтегрованого курсу “Мистецтво”

Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ”

Методика навчання мистецтв у початковій школі: методика навчання образотворчого мистецтва в початковій школі

Методика навчання мистецтв у початковій школі: методика навчання музичного мистецтва в початковій школі

Методика навчання суспільствознавства в початковій школі

Методика навчання природознавства в початковій школі

Методика навчання технологій у початковій школі

Методика навчання іноземної мови в початковій школі

Методика навчання здоров’я і фізичної культури в початковій школі

Методика проведення роботи з народознавства в початковій школі

Методика навчання природознавства та суспільствознавства в початковій школі

Методика навчання мистецтв у початковій школі

Практичний курс англійської мови

Теоретичні основи початкового курсу англійської мови

Основи лінгвокраїнознавства Великої Британії в початковій школі

Шкільний курс англійської мови в початковій школі

Англійська дитяча література в початковій школі

Функціонально-семантичний аспект вивчення мови в початковій школі

STEM-освіта в закладах загальної середньої освіти

Початковий курс математичної логіки

Каліграфія

Основи риторики в початковій школі

Розвʾязування нестандартних арифметичних завдань

Краєзнавча робота в початковій школі

Теорія і методика позашкільної освіти

Основи культури і техніки мовлення молодших школярів

Дитяча література та виразне читання в початковій школі

Художня праця та основи дизайну в початковій школі

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Методика наукових досліджень

Актуальні проблеми початкової освіти

Фахові компетентності вчителя Нової української школи

Організаційно-методична робота в галузі початкової освіти

Технології вивчення мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі

Технології вивчення математичної освітньої галузі в початковій школі

Технології вивчення технологічної освітньої галузі в початковій школі

Технології вивчення фізичної освітньої галузі в початковій школі

Технології вивчення інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у початковій школі

Технології вивчення мистецької освітньої галузі в початковій школі

Технології вивчення англомовної/німецькомовної освітньої галузі в початковій школі

Практикум з англійської/німецької мови в початковій школі

Теорія і практика професійної комунікації вчителя англійської мови початкової школи

Практикум з англійської/ німецької мови в початковій школі

Медіаграмотність у початковій школі

Інноваційні технології позашкільної освіти і виховання

Stem-освіта в закладах позашкільної освіти

Практики

Навчальна пропедевтична практика в початковій школі

Навчальна педагогічна практика в закладах початкової освіти

Навчальна педагогічна практика з англійської мови в закладах початкової освіти

Виробнича педагогічна практика в закладах початкової освіти

Виробнича педагогічна практика на посаді вчителя англійської мови початкової школи

Навчальна педагогічна практика в початковій школі (ОКР “молодший спеціаліст”)

Виробнича педагогічна практика в початковій школі (ОКР “молодший спеціаліст”)

Виробнича організаційно-методична практика в початковій школі

Виробнича практика з англійської/німецької мови в початковій школі

Виробнича практика в закладах позашкільної освіти

Виробнича педагогічна практика в закладах початкової освіти (ДО)

Виробнича педагогічна практика в початковій школі (ДО)