Кафедра теорії та методик дошкільної освіти

Сайт кафедри: www.kdpo.kpnu.edu.ua

Сторінка у Facebook: www.facebook.com/groups/

Склад кафедри:

ГАЛАМАНЖУК Леся Людвигівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
Бабюк Тетяна Йосипівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Газіна Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Гордійчук Мар’яна Сидорівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Каньоса Наталія Григорівна – кандидат психологічних наук, доцент
Ватаманюк Галина Петрівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач
Демчик Катерина Іванівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач
Пукас Іванна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач
Бура Наталія Олександрівна – старший лаборант

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує
кафедра теорії та методик дошкільної освіти

Актуальні проблеми дошкільної освіти
Вступ до спеціальності
Дошкільна лінгводидактика
Дошкільна педагогіка
Етнографія дитинства
Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті
Історія дошкільної педагогіки
Методика викладання дошкільної педагогіки і дитячої психології у вищій школі
Методика викладання дошкільної педагогіки у вищій школі
Методика виховання та розвитку дітей раннього віку
Методика ознайомлення дошкільників з природою
Методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ
Методика проведення роботи з народознавства в закладах дошкільної освіти
Методика роботи з дитячою книжкою в ДНЗ
Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей  дошкільного віку
Методичне керівництво роботою з формуванням мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку
Методичний супровід освітньої діяльності закладу дошкільної освіти
Навчання та виховання дітей  різновікових груп
Наступність роботи ДНЗ та початкової школи
Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей
Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
Організація гурткової роботи в закладах дошкільної освіти
Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі
Організація ігрової діяльності в дошкільному віці
Організація музично-театралізованої діяльності в ДНЗ
Організація приватного закладу дошкільної освіти
Організація проектної діяльності в ДНЗ
Організація професійної діяльності вихователя закладу дошкільної освіти в умовах інноваційного освітнього середовища
Організація та моніторинг педагогічного процесу в ДНЗ
Організація управління дошкільною освітою
Основи дизайну та моделювання розвивального предметного середовища в закладах дошкільної освіти
Основи дизайну та моделювання розвивального предметно-просторового середовища в закладах дошкільної освіти
Основи наукових досліджень
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
Основи природознавства з методикою
Основи природознавства та екології з методикою
Особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах ДНЗ
Педагогіка дошкільна
Сучасні технології викладання фахових методик дошкільної освіти  у вищій школі
Теорiя та технології формування здорового способу життя особистості дитини
Теорія та методика музичного виховання
Теорія та методика співпраці з родинами
Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
Теорія та технології адаптації та соціалізації в умовах закладів дошкільної освіти
Теорія та технології забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти
Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості
Теорія та технологія соціалізації дітей в умовах ДНЗ
Формування базових якостей особистості дитини дошкільного віку
Формування базових якостей особистості дошкільника

Практики:
Виробнича організаційно-методична практика в закладах дошкільної освіти
Виробнича педагогічна практика
Виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти
Навчальна педагогічна практика
Педагогічна (асистентська) практика