Архів за місяць 29.04.2022

АвторНіна Соколовська

Проведено майстерклас «Упровадження дистанційної технології ClassDojo в освітньому процесі початкової школи: з досвіду роботи»

Кафедра теорії та методик початкової освіти продовжує реалізовувати цикл цікавих освітньо-педагогічних заходів, зокрема 28 квітня було проведено майстерклас «Упровадження дистанційної технології ClassDojo в освітньому процесі початкової школи: з досвіду роботи» у межах реалізації проєкту «Марафон зустрічей учителя зі студентами».

Детальніше – на сайті газети “Студентський меридіан”

АвторНіна Соколовська

Відбувся майстерклас «Ікона на склі «Пречиста з вишеньками»

26 квітня у приміщенні Центральної публічної бібліотеки Хмельницького відбувся майстерклас «Ікона на склі «Пречиста з вишеньками».
Викладач школи іконопису «Нікош», наша випускниця ІННА НАУМОВА ознайомила відвідувачів із технікою написання ікони на склі. Розпочинали процес із проведення контурів силуету Богородиці та маленького Ісуса, потім поетапно зафарбовували ділянки від світлого, до темного кольору (усе це робилось на зворотній стороні скла) в кінці перевертали зображення та доповнювали прикладанням золотого фону та закріплювали рамкою.
Відвідувачам вдалось опанувати дану техніку написання ікони на склі, усі задоволені результатом того, яку красу їм вдалось зробити та забрали готові роботи із собою.

З допису професора Наталії Урсу у Facebook

АвторНіна Соколовська

Нова українська школа – простір для освітніх можливостей

Нова українська школа – це школа для життя у ХХІ столітті. Основна ідея нової школи полягає в тому, щоб перейти від школи знань до школи компетентностей, які включають знання, уміння та ставлення, засновані на ціннісній платформі. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

Реформу НУШ розраховано на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що склалася в Україні протягом десятиліть. Концепція реформування української школи закладає докорінно нові підходи до освітнього процесу, пропонуючи педагогам переорієнтувати увагу на формування компетентностей учнів, відійшовши від традиційних методик простого передавання знань. Мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

Діти мають розвиватися у здоровій та безпечній атмосфері. Проте в Україні сьогодні війна. Росія вторглася у нашу державу. Важливе мобілізаційне завдання для педагогів сьогодні – створити умови для продовження їх навчання та розвитку особистостей.

Найбільш оптимальна та безпечна форма організації освітнього процесу в умовах воєнного стану – дистанційна.

Під час війни школа стає осередком, який дає змогу дітям отримувати не лише знання, але й психологічну підтримку, не втрачати відчуття приналежності до спільноти. Тому надзвичайно важливо гнучко підходити до організації роботи школи та налаштовувати освітній процес так, щоб він був комфортним і нетравмівним для дітей та педагогів.

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку літератури

«Нова українська школа – простір для освітніх можливостей»

Антонова О. Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Олена Антонова. – Київ : Генеза, 2019. – 95 с.

Навчально-методичний посібник є порадником учителя початкових класів у використанні сучасних цифрових технологій в організації навчання молодших школярів в умовах реалізації Концепції НУШ.

Посібник містить методичні рекомендації щодо використання сучасних інтерактивних дошок і STEM-столів у початковій школі, створення ментальних карт на засадах використання програмного забезпечення FreeMind тощо.

Методичний посібник стане в нагоді вчителям початкових класів, методистам і батькам у процесі розбудови Нової української школи.

Вашуленко М. С. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посіб. / М. С. Вашуленко. – Київ : Освіта, 2019. – 191 с.

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» містить матеріали та практичні завдання, які допоможуть учителям створювати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання.

Основну увагу в посібнику приділено розділам програми, у яких закладено значні лінгводидактичні засоби, спрямовані на реалізацію завдань, поставлених перед початковим навчанням української мови, крім суто методичних рекомендацій, викладено обґрунтування доцільності введення в початкове навчання української мови елементарних теоретичних відомостей мовленнєвознавчого і текстологічного характеру. Виклад розділів програми «Звуки і букви», «Слово», «Речення» у посібнику підпорядковано основній меті мовної освіти в Новій українській школі.

Ващенко О. М. Організація і методика здоров’язбережувальної діяльності молодших школярів: перший цикл навчання: 1–2 класи : [навч.-метод. посіб.] / О. М. Ващенко, Л. В. Романенко, К. А. Романенко. – Київ : Літера, 2017. – 128 с.

У посібнику висвітлюються питання сутності організації здоров’язбережувальної діяльності молодших школярів. Грунтовно розкривається методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня молодшого школяра, яка є складовою означеної діяльності. Подано приклади комплексів ранкової гімнастики до уроків, фізкультхвилинок, динамічних перерв, «годин здоров’я».

Посібник призначено для вчителів початкової школи, вчителів фізичної культури, студентів педагогічних спеціальностей і всіх, хто зацікавлений у здоровому розвитку дитини.

Ващенко О. М. Організація і методика здоров’язбережувальної діяльності молодших школярів: другий цикл навчання: 3–4 класи : [навч.-метод. посіб.] / О. М. Ващенко, Л. В. Романенко, К. А. Романенко. – Київ : Літера, 2017. – 80 с.

Навчально-методичний посібник висвітлює питання сутності організації здоров’язбережувальної діяльності молодших школярів. У ньому розкривається методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня молодшого школяра, яка є складовою означеної діяльності. Подано приклади комплексів ранкової гімнастики до уроків, фізкультхвилинок, динамічних перерв, «годин здоров’я».

Для вчителів початкової школи, вчителів фізичної культури, студентів педагогічних спеціальностей і всіх, хто зацікавлений у здоровому розвитку дитини.

Гільберг Т. Нова українська школа: методика навчання інтегрованрго курсу «Я досліджую світ» у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посіб. / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – Київ : Генеза, 2020. – 256 с.

Основною метою посібника є формування відповідних Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової освіти методичних компетенцій учителів початкової школи щодо викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ», зокрема у використанні діяльнісного підходу під час організації освітнього процесу.

Для вчителів початкової школи, студентів ЗВПО, усіх небайдужих.

Гільберг Т. Нова українська школа: методика навчання інтегрованрго курсу «Я досліджую світ» у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посіб. / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Зоя Хитра, Ніна Павич. – Київ : Генеза, 2021. – 240 с.

Основною метою посібника є формування відповідних методичних компетенцій учителів-практиків та майбутніх учителів початкової школи щодо викладання інтегрованого курсу. Враховуючи вікові та фізіологічні особливості дітей «цифрового» покоління, запропоновано методику вивчення програмових питань інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Для вчителів початкової школи, які реалізують освітній інтегрований курс «Я досліджую світ», студентів педагогічних навчальних закладів усіх типів та тих, хто цікавиться питаннями методики викладання інтегрованого курсу.

Карпюк О. Нова українська школа: методика навчання англійської мови у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посіб. / Оксана Карпюк. – Тернопіль : Астон, 2020. – 160 с.

Навчально-методичний посібник призначений для вчителів англійської мови, які працюють у першій ланці початкової школи – 1–2 класах. Основне його завдання – це підтримка учителя в рамках реформування загальної середньої освіти Нової української школи, що передбачає підвищення кваліфікації. Посібник висвітлює теоретичні і практичні основи роботи з дітьми 6–7 років, особливості засвоєння іноземної мови з огляду на рівень психофізіологічного розвитку, знайомить із всесвітньо відомими концепціями психології дитячого розвитку та методики навчання англійської мови як іноземної. Видання також містить цікаві ідеї та практичний матеріал для використання у навчальному процесі.

Кірик М. Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Марія Кірик, Людмила Данилова. – Львів : Світ, 2019. – 136 с.

У посібнику висвітлено особливості реформування початкової школи, подано методичні поради щодо компетентнісно-інтегрованого підходу й навчання молодших школярів, науково-теоретичне обґрунтування нових понять. Аналізуються можливі напрями інтеграції в початковій школі, опанування педагогічними технологіями інтегрованого навчання як одного зі способів організації діяльності молодших школярів у світлі вимог Нової української школи.

Наголошено на важливості врахування індивідуальних психологічних і вікових особливостей дітей при організації навчання. Пропонуються елементи сучасних методик, методів, прийомів і засобів навчання, в основу яких покладено систему інтегрованого підходу, та шляхи їх використання в навчальному процесі.

Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних коледжів і педагогічних інститутів, вихователів груп продовженого дня.

Масол Л. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 3–4 класах на засадах компетентнісного підходу : навч.-метод. посіб. / Людмила Масол. – Київ : Генеза, 2021. – 159 с.

Запропонований методичний посібник має на меті допомогти вчителям опанувати теорію інтеграції, яка є методологічним і дидактичним фундаментом методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в закладах початкової освіти, а також ознайомитися з інноваційними освітніми технологіями.

Для вчителів початкової школи, студентів педагогічних навчальних закладів.

Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Г. І. Дмитрів [та ін.] – Львів : Світ, 2019. – 224 с.

Навчально-методичний посібник має на меті зорієнтувати користувачів на педагогічне керівництво самопідготовкою здобувача освіти в другій половині дня. Запропоновано модель педагогічного керівництва, структуру, конструктор, алгоритм і методичні рекомендації щодо проведення самопідготовки, ігротеку, інтерактивні та здоров’язбережувальні вправи, ментальні карти, кращі практики й авторські моделі занять самопідготовки.

Для вчителів початкової школи та вихователів груп продовженого дня.

Нова українська школа: порадник для вчителя : [навч.-метод. посіб.] / [за заг. ред. Н. М. Бібік]. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 160 с.

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» містить матеріали та практичні завдання, які допоможуть учителям створювати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів.

Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних коледжів і педагогічних інститутів, вихователів груп продовженого дня.

Скворцова С. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. / Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко. – Харків : Ранок, 2019. – 352 с.

У посібнику подано методику навчання учнів 1 і 2 класів основних питань курсу математики: арифметичних дій додавання і віднімання чисел у межах 100; табличного множення і ділення; формування поняття задачі й навчання розв’язування простих і складених задач; вивчення величин та їх одиниць; алгебраїчної та геометричної пропедевтики.

У посібнику реалізовано науково-методичні напрацювання авторів, враховано сучасні дослідження про психофізіологічні особливості дітей цифрового покоління.

Для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Фідкевич О. Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Олена Фідкевич, Наталія Бакуліна. – Київ : Генеза, 2019. – 64 с.

Основною метою посібника є розкриття принципів істотних ознак та особливостей реалізації формувального оцінювання у І циклі початкової школи (1–2 класи); аналіз відмінностей між формувальним та поточним і підсумковим оцінюванням; характеристика основних етапів формувального оцінювання; презентування техніки такого оцінювання.

Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних коледжів і педагогічних інститутів, вихователів груп продовженого дня.

Хромчихіна О. О. STEM-проекти для початкової школи : посібник для вчителя / О. О. Хромчихіна, О. Б. Кармаліт. – Харків : Основа, 2020. – 95 с. : іл. – (Нова українська школа).

У посібнику представлено досвід впровадження STEM-освіти у початковій школі. Докладно розглянуто теоретичні аспекти і подано найрізноманітніший практичний матеріал: STEM-уроки, STEM-проекти, STEM-квести, наукові STEM-ігри і вікторини для школярів 1–4 класів.

Частина матеріалів запропонована для копіювання і використання учнями. Запропоновано QR-коди з посиланнями на відеоматеріали до уроків.

Матеріали посібника призначені для планування і проведення уроків, виховних заходів, роботи шкільних таборів, дослідницької та проектної діяльності учнів за STEM-напрямами.

Для вчителів початкової школи, вихователів групи подовженого дня, заступників директорів із навчально-виховної роботи в початкових класах.

Віртуальна виставка літератури, представлена Вашій увазі, містить далеко не повний перелік видань, які знаходяться у фонді читального залу педагогічного факультету. Для детального ознайомлення з навчально-методичними посібниками НУШ запрошуємо всіх охочих завітати до книгозбірні педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Віртуальну виставку підготувала:

Тамара Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

АвторНіна Соколовська

Семінар «Національно-патріотичне виховання молодших школярів: виклики сьогодення»

20 квітня 2022 року для студентів спеціальності 013 Початкова освіта провела семінар «Національно-патріотичне виховання молодших школярів: виклики сьогодення» Катерина Маланчук, учителька початкових класів НВК 13 м. Кам’янця-Подільського.

Детальніше – на сайті газети “Студентський меридіан”

АвторНіна Соколовська

Майстерклас «Як допомогти дитині подолати емоційне напруження за допомогою арттерапії»

Кафедра теорії та методик початкової освіти запрошує всіх охочих на майстерклас «Як допомогти дитині подолати емоційне напруження за допомогою арттерапії», який відбудеться 27 квітня о 14:00 на платформі Google Meet.

Модератор заходу – Ольга Ковальчук, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри кафедри теорії та методик початкової освіти.

Долучайтесь за покликанням:  https://meet.google.com/ytm-hdpm-wcz?hs=122&authuser=0

АвторНіна Соколовська

Проведено VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію

З метою набуття нового досвіду, формування нових ефективних шляхів вирішення та подолання труднощів у роботі з дітьми та батьками у воєнний час, 13 – 14 квітня 2022 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної освіти проведено VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти».

Детальніше – на сайті кафедри теорії та методик дошкільної освіти

АвторНіна Соколовська

Майстерклас петриківського розпису

Поринь в українську культуру із К-ПНУ!

Запрошуємо всіх охочих на майстерклас петриківського розпису із Світланою Кошель, майстринею декоративного розпису спілки майстрів народної творчості України, викладачем приватної школи декоративно-прикладного мистецтва.

Майстерклас відбудеться 21 квітня о 15:00 на першому поверсі головного корпусу К-ПНУ.

Реєстрація за телефоном 067 58 18 347

АвторНіна Соколовська

Майстерклас «Писанкарство як засіб формування світоглядної культури майбутніх учителів початкових класів»

Українці пишаються своєю культурою та традиціями!

Кафедра теорії та методик початкової освіти запрошує всіх охочих на майстерклас «Писанкарство як засіб формування світоглядної культури майбутніх учителів початкових класів», який відбудеться 19 квітня о 10:00 на платформі Google Meet.

Модератори заходу: Наталія Гудима, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, Анатолій Ковальчук, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти.

Долучайтесь за покликанням: https://meet.google.com/rii-twrp-yya?hs=122&authuser=0

АвторНіна Соколовська

Ірина Калюжна: роботи з серії «Краса по-українськи»

“Роботи з серії «Краса по-українськи», різні роки, полотно, олія. Хотілось нагадати які прекрасні жінки України! Пишаюся що я українка!”

“Всі люди відчувають певну потребу в своєму житті – творити і створювати. І зовсім не має значення область діяльності: від ремонту свого житла до виховання дітей. Для мене живопис завжди був потребою номер один, я не кажу, що без цього не проживу, звичайно проживу, адже у мене крім цього в житті є сім’я, діти, будинок і маса інших улюблених захоплень. Але живопис – це те, з чим я народилася, як з очима, руками, серцем. Це те, що всередині тебе, в твоїй душі, шукає вихід і знаходить. Хочеться завжди носити рожеві окуляри і ніколи їх не знімати, так як мета і сенс моєї творчості: бачити і передавати красу і життя.”

З допису української художниці Ірини Калюжної у Facebook