Кафедра музичного мистецтва

Сайт кафедри: www.music.kpnu.edu.ua

Сторінка у Facebook: www.facebook.com/kafedramuzykykpnu/

Склад кафедри:

ПЕЧЕНЮК Майя Антонівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор
Лабунець Віктор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету
Чабан-Чайка Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Аліксійчук Олена Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Борисова Тетяна Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Воєвідко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Мартинюк Любов Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Прядко Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Карташова Жанна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Совік Тетяна Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Боршуляк Альона Мирославівна – кандидат мистецтвознавства, доцент
Лаврентьєва Надія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, асистент
Кузів Марія Василівна – кандидат мистецтвознавства, ст.викладач
Пухальський Тарас Дмитрович – кандидат педагогічних наук, асистент

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра музичного мистецтва

Аналіз музичних творів
Виконавська майстерність з фаху
Гармонія
Гра на народних інструментах
Додатковий музичний інструмент
Інструментознавство та оркестрування
Історія інструментального виконавства
Історія музики
Історія розвитку вокально-хорового виконавства в Україні
Комп’ютерне моделювання та аранжування
Концертмейстерський клас
Методика викладання вокалу
Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі
Методика викладання музичного мистецтва у спеціалізованих навчальних закладах
Методика викладання хорового диригування
Методика музичного виховання
Методика навчання гри на музичних інструментах
Методика наукових досліджень
Методика постановки голосу
Методика роботи зі шкільними творчими колективами
Музична інформатика
Музична педагогіка
Музична психологія
Оркестровий клас
Основи акторської майстерності вчителя музики
Основи наукових досліджень
Основний музичний інструмент
Основний музичний інструмент та концертмейстерський клас
Педагогіка та психологія вищої школи
Поліфонія
Поліхудожні технології на уроках музичного мистецтва
Постановка голосу
Практикум роботи з вокально-хоровими колективами
Практикум роботи з народно-інструментальними колективами
Практикум шкільного пісенного репертуару
Сольфеджіо
Хорове аранжування
Хорове диригування
Хоровий клас
Хорознавство
Художня культура України
Шкільний курс світової художньої культури