Випуск 32 “Педагогічна освіта: теорія і практика”

АвторНіна Соколовська

Випуск 32 “Педагогічна освіта: теорія і практика”

Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 32 (1-2022). Київ: Міленіум, 2022. 372 c. (Index Copernicus), категорія Б

Електронна версія випуску доступна на сайті збірника: www.pedosv.kpnu.edu.ua

Ніна Соколовська, провідний фахівець 

 

Про автора

Ніна Соколовська administrator

провідний фахівець навчальної лабораторії обчислювальної техніки №11