Архів за рік 05.02.2021

АвторНіна Соколовська

Науково-методичний семінар

5 лютого 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка організували та провели науково-методичний семінар “Науково-практичний діалог учителів початкових класів Маківського НВК “ЗОШ І-ІІ ступенів, колегіум” і викладачів закладу вищої освіти в умовах модернізації освіти”.

Детальніше – на сайті кафедри теорії та методик початкової освіти

АвторНіна Соколовська

Відбулося засідання круглого столу

3 лютого науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик початкової освіти організували та провели засідання круглого столу “Науково-практичний діалог учителів початкових класів Шатавського НВК “ЗОШ І-ІІ ступенів, колегіум” і викладачів закладу вищої освіти в умовах модернізації освіти”.

Детальніше – на сайті кафедри теорії та методик початкової освіти

АвторНіна Соколовська

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Кафедра теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує Вас взяти участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції (заочна форма) “Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання в умовах НУШ”, яка відбудеться 18-19 березня 2021 року.

Інформаційний лист

АвторНіна Соколовська

Наукові праці викладачів у дарунок книгозбірні педагогічного факультету

Вже стало традицією поповнення фонду читального залу педагогічного факультету літературою, подарованою викладачами університету. Видання опрацьовуються і стають доступними для користувачів.

Вашій увазі пропонується віртуальна виставка книжкових новинок

«Наукові праці викладачів
у дарунок книгозбірні педагогічного факультету
».

Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, кафедра теорії та методики дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. – Київ : Міленіум, 2020. – 272 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів загальної середньої освіти, спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей досліджують: проблеми наступності в умовах підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання у початковій школі; наступність у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці; проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти; психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів; наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.

Бахмат Н. В. Моделювання та аналіз діяльності педагогічного працівника : навч. посіб. / Н. В. Бахмат. – Київ : Міленіум, 2020. – 212 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретико-методичні аспекти моделювання та аналізу діяльності педагогічного працівника, що застосовуються у практиці підготовки фахівців. Усі підходи представлені як керівництво до їх подальшого використання в освітньому процесі з урахуванням специфіки, цілей і завдань, можливостей застосування, переваг та обмежень, ризиків, утруднень й особливостей упровадження. Особливе місце відведено питанням щодо подолання утруднень та організації зворотного зв’язку для визначення освітньої результативності, рефлексивного аналізу, діагностики. У додатках містяться деякі методики, тести та схеми аналізу навчальних занять у закладах вищої освіти.

Для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, слухачів системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, вчителів, керівників освітніх установ і всіх, хто цікавиться проблемами моделюванням діяльності педагогічного працівника.

Гордійчук М. С. Вступ до спеціальності : навч.-метод. посіб. / М. С. Гордійчук, О. В. Мартіна, Н. В. Третяк. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 136 с.

Навчально-методичний посібник укладено відповідно до Стандарту вищої освіти України підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавра – з галузі знань 01 освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта.

Посібник адресовано викладачам та здобувачам закладів вищої освіти.

 

Дорож І. А. Виховання у студентів педагогічних університетів світоглядної культури засобами художньо-трудової діяльності : монографія / І. А. Дорож, А. Ф. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2020. – 243 с.

У монографії проаналізовано поняття «світоглядна культура студента педагогічного університету». З’ясовано рівень реалізації виховного потенціалу художньо-трудової діяльності у сучасному педагогічному ЗВО. Визначені педагогічні умови виховання світоглядної культури майбутніх учителів її засобами. Підтверджено актуальність вивчення проблеми вихованості світоглядної культури у студентської молоді, що здобувають педагогічний фах і визначено критерії та показники її сформованості.

Монографію адресовано науковцям, викладачам і студентам педагогічних спеціальностей ЗВО.

Збірник наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, педагогічний факультет ; [відпов. секр. Н. В. Бахмат]. – Київ : Міленіум, 2020. – Вип. XVI. – 362 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної діяльності студентів і магістрантів педагогічного факультету. Автори статей досліджують актуальні проблеми в галузі дошкільної, початкової, середньої освіти та педагогіки.

Для викладачів та студентів закладів вищої освіти.

Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України ; [гол. ред. Н. В. Бахмат]. – Київ : Міленіум, 2020. – Вип. 28 (1-2020). – 452 с.

У збірнику наукових праць висвітлюються результати фундаментальних і теоретико-прикладних досліджень у галузі педагогіки та інноваційних технологій в освіті; розглядаються питання підготовки педагогічних працівників до навчання і виховання здобувачів освіти в дошкільній, загальній середній, фаховій передвищій, професійній, післядипломній освіті й у процесі підвищення кваліфікації працівників освіти.

Збірник адресовано науковцям, науково-педагогічним і педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти, аспірантам, докторантам.

Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, педагогічний факультет, кафедра теорії та методик початкової освіти ; [редкол.: Н. В. Бахмат, Н. В. Гудима, О. В. Ковальчук]. – Київ : Міленіум, 2020. – Вип. 2. – 184 с.

У збірнику наукових праць уміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів і здобувачів закладів вищої освіти. Досліджено актуальні проблеми впровадження сучасних технологій в освітній процес дошкільної, початкової та вищої школи.

Матеріали орієнтовані на аудиторію викладачів і здобувачів закладів вищої освіти.

Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, педагогічний факультет, кафедра теорії та методик початкової освіти ; [редкол.: Н. В. Бахмат, Н. В. Гудима, О. В. Ковальчук]. – Київ : Міленіум, 2020. – Вип. 3. – 182 с.

У збірнику наукових праць уміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів і здобувачів закладів вищої освіти. Досліджено актуальні проблеми впровадження сучасних технологій в освітній процес дошкільної, початкової та вищої школи.

Збірник адресовано науково-педагогічним працівникам та здобувачам закладів вищої освіти.

Фахова підготовка вчителя початкової школи в умовах реформування освіти : колективна монографія / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, кафедра теорії та методик початкової освіти ; [за ред.: Н. В. Бахмат, Н. В. Гудими]. – Київ : Міленіум, 2020. – 152 с.

Монографія висвітлює сучасні підходи і напрями фахової підготовки вчителів початкової школи в умовах реалізації концепції «Нова українська школа».

Адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, докторантам, керівникам закладів освіти, студентам закладів вищої освіти, слухачам курсів інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Щиро дякуємо всім, хто дбає про поповнення бібліотечного фонду читального залу педагогічного факультету!

Виставку підготувала Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

АвторНіна Соколовська

Круглий стіл “Стратегії розвитку початкової освіти”

29 січня на базі Гуменецького ліцею науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик початкової освіти провели засідання із учителями початкових класів.

Детальніше – на сайті кафедри теорії та методик початкової освіти

АвторНіна Соколовська

Запрошуємо взяти участь у ІV Всеукраїнському музичному конкурсі «MusicUniFest-2021»

Запрошуємо взяти участь у ІV Всеукраїнському музичному конкурсі «MusicUniFest-2021» (дистанційна форма участі) та науково-практичній конференції «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної особистості» 11-12 березня 2021 р. В рамках конкурсу відбудеться науково-методичний вебінар «Зміст та особливості роботи з творчими музичними колективами (хоровими, інструментальними) і солістами» на цифровій платформі Zoom.

ПОЛОЖЕННЯ за посиланням:
https://drive.google.com/…/1I0c6UqwVqk1aWnYkl6X…/view…

Форма заявки на участь у конкурсі:
https://drive.google.com/…/18H7vD7oaPDhFyDQKCMm…/view…

Форма заявки на участь у конференції:
https://drive.google.com/…/1V_9tWulm3_jggdD…/view…

Чекаємо Ваших заявок! 

Кафедра музичного мистецтва