Архів за місяць 20.11.2020

АвторНіна Соколовська

Дитяча книжка в сучасному освітньому просторі

Книга – це джерело знань, найкращий подарунок, міст, що з’єднує різні цивілізації у часі і просторі. Книга ніколи «не помре», вона лише змінює свою форму, перетворюючись на електронну або аудіо версію.

Дитяча література – це особлива сторінка як у мистецтві слова, так і в історії народу, його національному самовираженні та розкритті загальнолюдських цінностей. Особлива ж тому, що представляє світ дитини, в якому так багато чистого, світлого, казкового сприймання.

Шана і любов до книги починається з колиски, іде від батька-матері. Сім’я, у якій не читають книжок, – духовно неповноцінна. В. О. Сухомлинський говорив, що культурні люди, свідомі трудівники виростають у сім’ях, де панує глибока повага до книжок. Всебічний розвиток дитини – запорука його успішного майбутнього. Важливу роль у розвитку людини будь-якого віку відіграє читання книг, адже завдяки книгам ми пізнаємо світ, як реальний, так і придуманий, чогось вчимося, вдосконалюємось.

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку літератури «Дитяча книжка в сучасному освітньому просторі».

1. Богданець-Білоскаленко Н. І. Дитяча література: твори українських письменників ІІ половини ХХ – початку ХХІ століть : навч. посіб. / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – Київ : Слово, 2011. – 480 с.

Посібник містить кращі твори митців української дитячої літератури другої половини ХХ – початку ХХІ століть та є доповненням до програми з української дитячої літератури. Пізнавально-цікавим, новим, не заангажованим є оглядовий вступний розділ «Розвиток літератури для дітей середини XX – початку XXI століть», з якого читачі почерпнуть відомості про реальний стан дитячої літератури, починаючи з 30-х років, дискусії навколо жанру казки, потім – часів «Хрущовської відлиги», періоду «шістдесятництва» і до розвитку сучасного етапу.

Розрахований на студентів педагогічного та філологічного профілів, які вивчають дисципліну «Дитяча література». Стане в нагоді батькам, вчителям та вихователям.

2. Богданець-Білоскаленко Н. І. Українська дитяча література: маловідомі твори українських письменників ІІ половини ХIХ ст. – I половини ХХ ст. : навч. посіб. / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – Київ : Слово, 2011. – 280 с.

Посібник – доповнення до програми з української дитячої літератури. Містить маловідомі художні твори українських письменників означеного періоду. До постаті кожного письменника подано короткі біографічні відомості та аргументовано мотивацію навчального спрямування.

Для збагачення та розвитку мовної досконалості наприкінці вміщено тлумачення малозрозумілих слів та індивідуальних висловлювань того чи іншого письменника, що трапляються у поданих творах.

Книга може стати в пригоді вихователям дошкільних навчальних закладів, учителям початкової школи, мамам і бабусям для сімейного читання дітям.

3. Ватаманюк Г. Робота з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти: теорія і практика : навч. посіб. / Галина Ватаманюк. – Київ : КНТ, 2018. – 480 с.

У посібнику висвітлено теоретичні та організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти. Розкрито роль дитячої книги у формуванні особистості дошкільника, описано типологію дитячих книг та їх елементи; виявлено й обґрунтовано психолого-педагогічні умови та методико-технологічний інструментарій роботи з дитячою книгою, описано методику роботи з літературними жанрами на різних етапах дошкільного дитинства. Подано схему аналізу дитячої книги, контрольні і практичні завдання, дидактичні та довідкові матеріали, конспекти окремих форм роботи з дітьми, батьками, вихователями в закладі дошкільної освіти.

Посібник адресований методистам, вихователям закладів дошкільної освіти, студентам і викладачам педагогічних коледжів й університетів, інститутів післядипломної освіти, батькам.

4. Веселий дзвіночок : книга для читання в дошкільному навчальному закладі / упоряд. О. Білан. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 384 с.

Посібник пропонує прозові та поетичні твори відомих українських письменників та малознаних авторів. Твори дібрано відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. О. І. Білан та ін.).

Матеріали хрестоматії упорядковано за тематичним принципом, що дозволить читачам швидко знайти потрібний твір. Мета збірки – стати дієвим помічником у розвитку та вихованні дітей дошкільного віку.

Книга адресована педагогам дошкільних навчальних закладів, студентам, батькам.

5. Від зими до зими: пори року у віршах / упоряд. В. С. Кравцова. – Вінниця : КНИГА-ВЕГА, 2004. – 96 с.

Книга «Від зими до зими» – це ілюстрований збірник улюблених дитячих віршів, на яких виховувалося багато поколінь. До книги увійшли й календарно-обрядові пісні (колядки та щедрівки). Збірник упорядкований відповідно до рекомендацій програм з дошкільного виховання та початкової школи.

Книга покликана сприяти розвиткові в дітей естетичних смаків, прищеплювати любов до рідного краю, природи, праці, формувати кращі моральні якості.

Видання розраховане на дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, стане в нагоді вихователям, учителям і батькам.

6. Гудима Н. В. Тлумачний словник шкільної лексики (початкова школа) / Н. В. Гудима, Н. В. Мєлєкєсцева. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 120 с.

Тлумачний словник є універсальним довідником із навчальних предметів початкової школи. Він містить близько 1700 слів і словосполучень, що належать до загальновживаної лексики, а також терміни, що увійшли до оновлених програм і шкільних підручників для 1–4-х класів.

Словник адресовано учням і вчителям початкової школи, батькам для надання освітньої допомоги дітям під час виконання домашніх завдань, написання творчих письмових вправ і підготовки до контрольних робіт.

7. Качак Т. Українська література для дітей та юнацтва : підручник / Тетяна Качак. – 2-ге вид., стеоретип. – Київ : Академія, 2018. – 350 с. – (Серія «Альма-матер»).

Читання для дитини дає небуденні враження і теми для роздумів. А розпізнана мудрість книг допомагає їй ставати особистістю. Щоб дитина обирала цінні книги, правильно думала про них і розвивала свій літературний смак, їй потрібен кваліфікований порадник. Завжди ним є вчитель, і саме майбутнім педагогам адресований цей підручник. Він пропонує естетично вмотивовану періодизацію історії літератури для дітей та юнацтва, розкриває її особливості, методику аналізу та інтерпретації творів фольклору і найпомітніших авторів від давнини до сьогодення.

Підручник прислужить педагогам, дитячим психологам, фахівцям із дитячого читання, працівникам бібліотек, батькам, авторам і дослідникам творів для дітей та юнацтва.

8. Мовчун А. І. Рідне слово: українська дитяча література : навч. посіб. : у 2 кн. / А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна. – Київ : Арій, 2007. – Кн. 1. – 656 с.

Цікава й багата українська література для дітей. Вона зароджувалася в глибині віків, її першооснова – в усній народній творчості.

У посібнику зібрані кращі твори для дітей, створені українськими письменниками в різні часи розвитку літератури – від давнини до сьогодення. Подаються зразки фольклорних творів для дітей.

Заслуговують на увагу оглядові статті про розвиток дитячої літератури певного періоду та розповіді про життя митців слова і їхню діяльність на ниві дитячої літератури.

Посібник призначений для студентів педагогічних вищих навчальних закладів освіти, майбутніх вчителів початкових класів та філологів. Стане також в нагоді як книга для читання дітям і батькам.

9. Мовчун А. І. Рідне слово: українська дитяча література : навч. посіб. : у 2 кн. / А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна. – Київ : Арій, 2007. – Кн. 2. – 646 с.

У другій книзі вміщено кращі твори новітньої української літератури XX ст. для дітей. Посібник доповнено цікавим розділом «Із сучасних збірок та журналів для дітей». Цей розділ містить кращі твори сучасних митців – читач може ознайомитися із доробком письменників, які нині працюють у дитячій літературі.

Заслуговують на увагу відомості про дитячі журнали XX століття, про лауреатів премії імені Лесі Українки та премії імені Олени Пчілки видавництва «Веселка».

10. Перлини творчості: дитяча література українського зарубіжжя : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд.: А. М. Богданюк, І. С. Руснак. – Чернівці : Букрек, 2012. – 447 с.

Хрестоматію укладено відповідно до програми курсу «Виховний потенціал дитячої літератури українського зарубіжжя». Містить зразки художніх творів українських дитячих письменників західної діаспори, зокрема країн Північної Америки – США і Канади; короткі біографічні довідки про авторів; літературно-критичні статті; інші матеріали.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-практиків, усіх, хто цікавиться українською словесністю.

11. Соняшникова читанка : хрестоматія для читання дітям раннього та дошкільного віку / упоряд. Любомира Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 368 с. – (Серія «Бібліотека дошкільника»).

Тематичний збірник фольклорних та художніх текстів для читання дітям першого – шостого років життя укладено відповідно до програми «Соняшник» та вікових сприймальних можливостей дітей раннього та дошкільного віку.

Для вихователів дошкільних навчальних закладів, батьків, студентів.

12. Сухомлинський В. Вічна тополя: казки, оповідання, етюди / Василь Сухомлинський. – Київ : Генеза, 2003. – 272 с.

Збірка «Вічна тополя» Василя Сухомлинського є продовженням посмертних публікацій літературної спадщини видатного педагога, ім’я якого широко відоме в Україні та поза її межами.

До книжки увійшли самобутні казки, оповідання та етюди, що вирізняються глибоким психологізмом і художньою майстерністю.

Віртуальна виставка літератури, представлена Вашій увазі, містить далеко не повний перелік видань, які знаходяться у фонді читального залу педагогічного факультету. Запрошуємо всіх бажаючих завітати до нашої книгозбірні та детально ознайомитися з книгами.

Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

АвторНіна Соколовська

Відбувся попередній захист дипломних робіт (013 Початкова освіта, заочна форма навчання)

19 листопада 2020 відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “магістр” заочної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Усі дипломні роботи допущено до захисту. Бажаємо здобувачам та їхнім керівникам успіхів на захисті.

З допису кафедри теорії та методик початкової освіти у Facebook

АвторНіна Соколовська

Відбувся попередній захист дипломних робіт студентів спеціальності 013 Початкова освіта

17 листопада 2020 відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “магістр” денної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта. Усі дипломні роботи допущено до захисту. Бажаємо здобувачам та їхнім керівникам успіхів на захисті.

З допису кафедри теорії та методик початкової освіти у Facebook

АвторНіна Соколовська

Відбувся онлайн-передзахист магістерських робіт студентів заочної форми навчання

17.11.2020 року відбувся ОНЛАЙН-ПЕРЕДЗАХИСТ магістерських робіт студентів заочної форми навчання кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва. Самі випускники і члени кафедри плідно попрацювали!

З допису Н.О. Урсу (завідувача кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва) у Facebook

АвторНіна Соколовська

Мар’яна Леонтюк – кращий студент року у номінації Митець!

Щиро вітаємо студентку-реставраторку МАР’ЯНУ ЛЕОНТЮК (група ODR1-M19) з перемогою у конкурсі «Кращий студент міста Кам’янця-Подільського – 2020» у номінації Митець! Бажаємо нових творчих звершень!

З допису кафедри
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
та реставрації творів мистецтва у Facebook

Детальніше про конкурс «Найкращий студент міста Кам’янця-Подільського 2020» на сайті газети “Подолянин”

АвторНіна Соколовська

Вітаємо Олександру Крилову!

Серед переможців конкурсу авторської поезії «Зігрійся словом» – Олександра Крилова, студентка 2 курсу магістратури педагогічного факультету (поезія «І ось ти стоїш у самотньому місті…», 3 місце – 140 балів).
Вітаємо та бажаємо подальших творчих успіхів!

Детальніше про конкурс в газеті “Студентський меридіан”

АвторНіна Соколовська

15-й конкурс на отримання стипендій від програми «Завтра.UA» запущено!

Прийом заявок відкрито на сайті https://zavtra.in.ua до 18 грудня 2020 року.
Долучайся до найбільшої молодіжної спільноти «Завтра.UA», стипендіати якої впродовж року отримують щомісячну стипендію розміром 2240 грн, а також мають змогу одержати фінансову та експертну підтримку проектів наукового, соціального, екологічного або бізнес спрямувань. Дізнайся більше про можливості для стипендіатів на сайті програми.
«Завтра.UA» – загальнонаціональна програма Victor Pinchuk Foundation з підтримки талановитої молоді покликана сприяти формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни, яка стане генератором майбутніх змін.

З допису Zavtra.UA у Facebook