Наукова робота

Сайт збірника: www.pedosv.kpnu.edu.ua

Про збірник наукових праць

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік українських та закордонних періодичних видань,
які належать до провідних міжнародних наукометричних
баз дан
их Web of Science і Scopus

Перелік закордонних періодичних видань у Scopus
Перелік закордонних періодичних видань у Web of Science
Перелік українських періодичних видань у Scopus та Web of Science