Наукова робота

Науково-дослідна робота

План науково-дослідної роботи педагогічного факультету на І семестр 2019-2020 н.р.

План наукових конференцій на 2020 р.

Рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2018-2019 н.р.

Звіт науково-дослідної роботи педагогічного факультету за 2018-2019 н.р.

Наукометричні бази даних

ПОЛОЖЕННЯ про наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Корисні посилання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік українських та закордонних періодичних видань,
які належать до провідних міжнародних наукометричних
баз дан
их Web of Science і Scopus

Перелік закордонних періодичних видань у Scopus
Перелік закордонних періодичних видань у Web of Science
Перелік українських періодичних видань у Scopus та Web of Science