ВІДБУЛАСЬ ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ»

14-15 квітня 2016 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти відбулась міжнародна  науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти». Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Польсько-українська науково-дослідна лабораторія дидактики імені Яна Амоса Коменського Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. У конференції взяли участь понад 150 науковців, методистів, учителів, вихователів-методистів із різних куточків України (м. Глухів, м. Дрогобич, м. Житомир, м. Умань, м. Львів, м. Кам’янець-Подільський, м. Хмельницький, м. Київ, м. Полтава, м. Кривий Ріг, м. Тернопіль) та закордонні вчені (Білорусь (м. Мінськ), Молдова (м. Комрат), Румунія (м. Пітешті), Перу (м. Ліма).

Працювали такі секції:


Проблеми наступності в умовах підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання у початковій школі.
Наступність у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці.
Проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в умовах

модернізації дошкільної і початкової освіти.

Психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів.
Наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах інклюзії.

Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому Збірнику наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» (випуск 20), який внесено до науково-метричної бази даних (INDEX COPERNICUS).

Катерина Демчик,
канд. пед. наук, старший викладач
кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти.