ВСТУПНИКУ

З  1918 року функціонує Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, який  упродовж років зазнавав реорганізації.

Народженням факультету є 1960 рік, коли вперше було здійснено набір на спеціальність “учитель початкових класів”. Упродовж усіх років на факультеті відкриваються нові спеціальності з різними спеціалізаціями. Формується і зміцнюється матеріальна база. Цього року факультету виповнюється 57 років.

 До послуг студентів факультету :

 • 2 навчальні корпуси, флігель;
 • 2 спеціальні бібліотеки та читальні зали;
 • 5 комп’ютерних класів;
 • спортивний зал;
 • гуртожиток;
 • їдальня;
 • кабінети: дошкільної освіти, початкової освіти, образотворчого мистецтва;
 • музей М.Д.Леонтовича;
 • реставраційна майстерня;
 • класи для індивідуальної гри.

Кафедри які забезпечують навчальний процес 

 Педагогіки  дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом; теорії і методики дошкільної та початкової освіти; мовознавчих дисциплін; музичного мистецтва; образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва. Викладацький колектив складається з 84 науково-педагогічних працівників, з них 4 доктори наук, професори; 49 кандидатів наук, доцентів, 31 асистент; 1 заслужених працівники культури, 1 заслужений художник України, 1 заслужений майстер народної творчості,  5 відмінників освіти.

Закінчивши факультет, ви можете працевлаштуватися:

 • вихователем дітей дошкільного віку;
 • учителем початкової школи;
 • учителем інформатики початкової школи;
 • учителем іноземної мови початкової школи;
 • вихователем в інтернатних закладах;
 • учителем музики;
 • учителем образотворчого мистецтва і дизайну;
 • художником-реставратором творів мистецтва;
 • учителем музичного мистецтва;
 • викладачем педагогіки і методик початкового навчання у навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації;
 • викладачем музики, етики, естетики та художньої культури у навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації;
 • викладачем образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.

  Спеціальності

  Освітній ступінь «БАКАЛАВР»

  012 Дошкільна освіта

  013 Початкова освіта

  014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво)

  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Декоративно-прикладне мистецтво)

  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Реставрація творів мистецтва)

  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

  Освітній ступінь «МАГІСТР»

   

  012 Дошкільна освіта

  013 Початкова освіта

   014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

  014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

   023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Образотворче мистецтво)

  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Декоративно-прикладне мистецтво)

  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Реставрація творів мистецтва)

 

 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ

Приймальня ректора: тел. (03849) 3-05-13

Email: post@kpnu.edu.ua

Деканат педагогічного факультету: тел. (03849) 3-34-92

Email: dec_pedfac@kpnu.edu.ua

Приймальна комісія університету: тел. (03849) 3-06-01, (093) 0251004, (098) 2237287

Email: pk_kpnu@kpnu.edu.ua

Web-site:  vstup.kpnu.edu.ua
Сайт університету –  www.kpnu.edu.ua