Інформаційний бюлетень

Інформаційний бюлетень нових надходжень

до книгозбірні читального залу педагогічного факультету

за 2016 рік

 

Природничі науки 

 1. Яришева Н. Ф. Основи природознавства: природа України : навч. посіб. / Н. Ф. Яришева. – Київ : Вища шк., 1995. – 335 с.

 

Історія. Історичні науки 

 1. Орел Л. Українська родина: обряди і традиції / Лідія Орел. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2015. – 510 с.
 2. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання / Ін-т історії України НАН України, Центральний держ. іст. архів України ; упоряд. Геннадій Боряк. – Київ : Кліо, 2015. – 807 с.
 3. Шкода М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода. – Донецьк : БАО, 2014. – 384 с.

 

Держава і право. Юридичні науки 

 1. Хоптяр Ю. А. Основи правознавства : навч. посіб. / Ю. А. Хоптяр, В. І. Адамовський. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2011. – 296 с.

 

Освіта. Педагогічні науки 

 1. Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / [О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. Березівська та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 620 с.
 2. Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. : у 2 кн. / І. В. Зайченко. – Київ : Слово, 2010. – Кн. 1. : Історія зарубіжної педагогіки. – 624 с.
 3. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ–ХХ ст.) : хрестоматія / упоряд.: [Л. Д. Березівська, Н. П. Дічек, Л. В. Пироженко та ін.]. – Київ : Науковий світ, 2003. – 418 с.
 4. Орел Л. Українська родина: обряди і традиції / Лідія Орел. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2015. – 510 с.
 5. Скільський Д. М. Історія української педагогіки : ілюстрований навч. посіб. / Д. М. Скільський. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 340 с.

 

Дошкільна педагогіка 

 1. Бабюк Т. Й. Наступність роботи дошкільного навчального закладу і початкової школи : [навч.-метод. посіб.] / Т. Й. Бабюк ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 139 с.
 2. Бабюк Т. Й. Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів : монографія / Т. Й. Бабюк ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 219 с.
 3. Бабюк Т. Й. Основи природознавства з методикою у визначеннях, таблицях і схемах : навч.- метод. посіб. / Т. Й. Бабюк ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 255 с.
 4. Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах/ Алла Богуш ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Слово, 2011. – 440 с.
 5. Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч. посіб. / Алла Богуш, Надія Луцан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге, допов. – Київ : Слово, 2012. – 304 с.
 6. Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності: практичний аспект : навч. посіб. / Г. П. Ватаманюк ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. – 152 с.
 7. Від творчого педагога до творчої дитини : зб. матеріалів ІІ Регіональної наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, Каф. теорії та методик дошкільної і почат. освіти. ; [редкол.: Т. Й. Бабюк, Н. В. Бахмат, М. С. Гордійчук та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – 234 с.
 8. Газіна І. О. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Ірина Олександрівна Газіна ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 224 с.
 9. Дитина і навколишній світ. Людина і природа. Старша група : навч.-метод. комплект / [упоряд.: Л. Н. Голян]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 80 с. – (Віконечко в світ).
 10. Дитина і навколишній світ. Людина і суспільство. Старша група : навч.-метод. комплект / [упоряд.: Н. В. Жир, О. І. Слесаренко, Л. Н. Андрейченко та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 43 с. – (Віконечко в світ).
 11. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста : учебник для вузов / А. Н. Зимина. – Москва : ВЛАДОС, 2000. – 304 с.
 12. Калуська Л. В. Дивокрай: вибрані дидактико-методичні матеріали для працівників дошкільних закладів : у 2 кн. / Любомира Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – Кн. 2 – 334 с.
 13. Калуська Л. В. Дивокрай: вибрані дидактико-методичні матеріали народознавчого змісту для працівників дошкільних закладів : у 2 кн. / Любомира Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – Кн. 1 – 320 с.
 14. Каньоса Н. Г. Теорія та методика співпраці дитячих навчальних закладів з родинами : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Каньоса ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 188 с.
 15. Каньоса Н. Г. Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості дошкільників : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Каньоса ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 188 с.
 16. Керівництво дошкільним навчальним закладом / упоряд.: Н. Майор, Ю. Манилюк, М. Марусинець, О. Тимофеєва]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 168 с.
 17. Кравченко Г. Ю. Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти: для всіх вікових груп : [посібник] / Г. Ю. Кравченко, Н. Ф. Кугуєнко. – Харків : Ранок, 2013. – 175 с. – (Сучасна дошкільна освіта).
 18. Ланіна І. В. Образотворче мистецтво для малят (2–3 роки): методичні рекомендації до організації занять, календарно-тематичне планування, конспекти занять : [метод. посіб.] / І. В. Ланіна, Н. В. Кучеєва. – Харків : Ранок, 2013. – 95 с.
 19. Ланіна І. В. Образотворче мистецтво для малят (3–4 роки): методичні рекомендації до організації занять, календарно-тематичне планування, конспекти занять : [метод. посіб.] / І. В. Ланіна, Н. В. Кучеєва. – Харків : Ранок, 2014. – 96 с.
 20. Ланіна І. В. Образотворче мистецтво для малят (4–5 років): методичні рекомендації до організації занять, календарно-тематичне планування, конспекти занять : [метод. посіб.] / І. В. Ланіна, Н. В. Кучеєва. – Харків : Ранок, 2014. – 96 с.
 21. Ланіна І. В. Образотворче мистецтво для малят (5–6 роки): методичні рекомендації до організації занять, календарно-тематичне планування, конспекти занять : [метод. посіб.] / І. В. Ланіна, Н. В. Кучеєва. – Харків : Ранок, 2012. – 128 с.
 22. Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. : в 3 ч. / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – Київ : Слово, 2010. – Ч. 2. – 360 с.
 23. Михайлова А. І. Організація роботи з дітьми різновікових груп : [метод. посіб. для вихователів дошкільних закладів] / А. І. Михайлова, Е. М. Кушнаренко, Н. В. Губанова. – Харків : Ранок ; Веста, 2008. – 64 с. – (Серія «Бібліотека вихователя дитячого садка»).
 24. Нечипорук Н. Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових групах ДНЗ / Надія Нечипорук, О.льга Петько, Тетяна Корж. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 179 с.
 25. Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного навчального закладу / упоряд. Л. І. Ківшарь. – 2-ге вид., допов. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 344 с.
 26. Організація роботи груп короткотривалого перебування у ДНЗ / уклад.: Л. А. Швайка, Л. М. Чала. – Харків : Основа, 2012. – 207 с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Вихователю»).
 27. Романюк І. Музичне виховання: організація роботи у дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / Ірина Романюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 280 с.
 28. Романюк Т. В. Організація освітнього процесу в різновіковій групі дошкільного навчального закладу : [навч.-метод. посіб.] / Т. В. Романюк, О. І. Бочелюк. – Харків : Ранок, 2015. – 188 с. – (Сучасна дошкільна освіта).
 29. 150 відповідей на запитання керівника ДНЗ / [уклад. Т.Т. Чала]. – Харків : Основа, 2009. – 411 с. – (Серія «Дошкільний навчальний заклад. Керівнику»).
 30. Сухар В. Л. Коструювання в ДНЗ: молодший та середній вік : [посібник] / В. Л. Сухар. – Харків : Ранок, 2016. – 176 с. – (Сучасна дошкільна освіта).
 31. Сухар В. Л. Коструювання в ДНЗ: старший вік : [посібник] / В. Л. Сухар. – Харків : Ранок, 2016. – 176 с. – (Сучасна дошкільна освіта).
 32. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник / Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота, Л. Я. Янчур. – Київ : Слово, 2010. – 376 с.
 33. Тарасова О. С. Організація гурткової роботи в ДНЗ / О. С. Тарасова, Н. С. Рибалка, Н. П. Челомбитько. – Харків : Основа, 2014. – 160 с. – (Серія «ДНЗ. Керівнику»).
 34. Чєн Н. В. Художньо-естетичний розвиток старших дошкільників: образотворча діяльність : посіб. вихователя / Н. В. Чєн. – Харків : Основа, 2012. – 95 с. – (Впевнений старт).
 35. Чумарна М. І. Сонячний промінчик : дидактичний матеріал для вихователів дитячих садків / М. І. Чумарна. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 104 с. – (Світ малого українця).

 

Теорія і методика виховання. Дидактика. Педагогіка школи 

 1. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти : [навч. посіб.] / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка ; уклад.: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 151 с.
 2. Бахмат Н. В. Організація виробничої практики в закладах інтернатного типу : [метод. посіб.] / Н. В. Бахмат ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2015. – 92 с.
 3. Гін В. І. Прийоми педагогічної техніки : [метод. вид.]. / В. І. Гін. – Харків : Веста, 2007. – 176 с.
 4. Гордійчук М. С. Актуальні проблеми початкової школи : навч. посіб. / М. С. Гордійчук, Н. Г. Каньоса ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 248 с.
 5. Дубіч Т. А. Ігрові технології навчання на уроках у початковій школі : посібник / Т. А. Дубіч. – Тернопіль ; Харків : Ранок, 2010. – 128 с. – (Серія «Ігрові технології»).
 6. Єдинак Г. А. Фізична культура у загальноосвітньому навчальному закладі : [ навч. посіб.] / Г. А. Єдинак, В. М. Мисів, Ю. В. Юрчишин ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2014. – 251 с.
 7. Інклюзивна освіта: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка ; [кол. авт.: С. П. Миронова, Т. Г. Олійник, І. Г. Саранча та ін. ; за заг. ред. С. П. Миронової]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2014. – 183 с.
 8. Кучинська І. О. Історико-виховні особливості розвитку ідей громадянськості в Україні (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) : навч. посіб. / І. О. Кучинська ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 195 с.
 9. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1–4 класи / відп. за випуск: А. В. Лотоцька, Л. Ф. Щербакова. – Київ : Освіта, 2012. – 392 с.
 10. Одинцова Г. Цікаве мовознавство в початковій школі : посіб. для вчителя початкових класів / Галина Одинцова, Ярослава Кодлюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 208 с.
 11. Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика / М. І. Лукьянова, Н. А. Разіна, Т. М. Абдулліна. – Харків : Веста ; Ранок, 2007. – 176 с.
 12. Пометун О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. Пометун, Л. Пироженко. – Київ : А.С.К., 2006. – 192 с.
 13. Пометун О. І. Школа друзів планети: уроки для стійкого розвитку 3–4 класи : посіб. для учнів / О. І. Пометун, О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару. – Київ : Освіта, 2014. – 143 с.
 14. Телячук В. П. Інноваційні технології в початковій школі : [посібник] / В. П. Телячук, О. В. Лесіна. – 2-ге вид. – Харків : Основа, 2008. – 233 с. – (Педагогічні інновації. Майстерня).
 15. Ткачук Г. Методика позакласного читання у початкових класах : навч.-метод. посіб. / Галина Ткачук. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2010. – 264 с.
 16. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Альма-матер).
 17. Школа друзів планети: уроки для сталого розвитку 1–2 клас : навч. посіб. для учнів / О. І. Пометун, А. Д. Цимбалару, О. В. Онопрієнко, І. В. Андрусенко. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – 124 с.

 

Вища освіта. Педагогіка вищої школи 

 1. Бахмат Н. В. Організація навчально-виховної практики студентів у початковій школі : навч.-метод. посіб. / Н. В. Бахмат, З. К. Торчинська. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2015. – 88 с.
 2. Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України ; [ відп. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – Вип. 18 (1–2015). – 448 с.
 3. Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України ; [ гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – Вип. 19 (2–2015), ч. 1. – 324 с.
 4. Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України ; [ гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – Вип. 19 (2–2015), ч. 2. – 340 с.
 5. Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України ; [ гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. – Вип. 20 (1–2016), ч. 1. – 364 с.
 6. Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України ; [ гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. – Вип. 20 (1–2016), ч. 2. – 472 с.
 7. Збірник наукових праць студентів і магістрантів мистецьких спеціальностей педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2015. – Вип. ХІІІ. – 178 с.
 8. Збірник наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2015. – Вип. ХІ. – 252 с.
 9. Ковальчук А. Ф. Художньо-трудова діяльність майбутніх учителів початкових класів : навч.-метод. посіб. / А. Ф. Ковальчук, І. А. Ковальчук. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 292 с.
 10. Кучинська І. О. Громадянське виховання в Україні: минулий досвід та сучасні потреби : навч. посіб. / І. О. Кучинська ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 112 с.
 11. Моцик Р. В. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів використовувати персональний комп’ютер як засіб навчальної діяльності : монографія / Р. В. Моцик. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – 224 с.
 12. Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка ; [редкол.: Л. В. Баженов, В. П Газін, С. А. Копилов та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2014. – Т.21: Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. – 704 с.
 13. Руснак І. Куратор у системі виховної роботи із студентами : навч.-метод. посіб. / Іван Руснак, Лариса Мафтин, Аліна Предик. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 424 с.
 14. Татаурова-Осика Г. П. Теорія та практика професійного розвитку майбутніх педагогів : метод. посіб. / Г. П. Татаурова-Осика, В. П. Татауров. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2012. – 128 с.
 15. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2006. – 352 с.

 

Мовознавство 

 1. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. – Київ : Академія, 2012. – 288 с.
 2. Третяк Н. В. Практичний курс з української мови фахового спрямування : навч. посіб. / Н. В. Третяк ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 131 с.
 3. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 216 с.
 4. Словник тропів і стилістичних фігур / автор-уклад. В. Ф. Святовець. – Київ : Академія, 2011. – 176 с.

 

Літературознавство 

 1. Самі про себе: автобіографії українських митців 1920-х років / упоряд. Раїса Мовчан ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Кліо, 2015. – 638 с.
 2. Свідзінський В. «Там, на рідній межі…» / Володимир Свідзінський. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2015. – 35 с.
 3. Соловей Е. Володимир Свідзінський: проблеми майбутньої наукової біографії : відкрита лекція / Елеонора Соловей. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2015. – 48 с.
 4. Торчинська З. К. Дитяча література : навч. посіб. / З. К. Торчинська ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2014. – 160 с.

 

Художня література 

 1. Бондарчук Т. Кохання, розстріляне снайпером / Тетяна Бондарчук. – Старокостянтинів : Поліграфіст-2, 2014. – 320 с.
 2. Сніжко М. Симоненкові світанки / Микола Сніжко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. – 211 с.
 3. Шевченко Т. Гайдамаки : поема / Тарас Шевченко. – Вид. переробл. – Київ : Дніпро, 2015. – 101, [1] с.

 

Філософські науки 

 1. Етика ділового спілкування : навч. посіб. для студентів вузів / [Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
 2. Плахтій М. П. Філософія : навч.-метод. посіб. / М. П. Плахтій, Т. В. Сулятицька. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 152 с.

 

Психологія

 1. Дуткевич Т. В. Загальна психологія: теоретичний курс : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 432 с.
 2. Дуткевич Т. В. Психологія дитяча : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – 2-ге вид., стер. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2016. – 348 с.
 3. Каньоса Н. Г. Мотиви навчально-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія / Н. Г. Каньоса ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 192 с.

Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету