Федорчук Вікторія Вікторівна

Федорчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом.

На кафедрі працює з 2014 року.

Закінчила з відзнакою педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського (1996), факультет післядипломної освіти Інституту соціальної реабілітації та розвитку дитини при Кам’янець-Подільському державному університеті (2003).

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів і музики; практичний психолог.

Закінчила аспірантуру НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання музики і музичного виховання. Захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя до організації музично-пізнавальної діяльності початкової школи” (2002).

Вчене звання доцента кафедри педагогіки і методик дошкільної та початкової освіти присвоєно в 2008 р.

Керує написанням курсових робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

Наукова і громадська робота: відповідає за наукову роботу на кафедрі педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом.

Відзнаки, нагороди: медаль «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки» (2008 р.), диплом за сумлінне виконання трудових обов’язків та успішну участь у популяризації здобутків університету під час роботи П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2014» (Золота медаль у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача»).

Викладає дисципліни: педагогіка початкової освіти, педагогіка, педагогічні технології в початковій школі.

Коло наукових інтересів: використання інноваційних педагогічних технологій під час викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ.

Опубліковано понад 40 публікацій, в тому числі 5 навчально-методичних посібників, 1 методичні рекомендації..

Публікації 2014-2015 рр.

  1. Федорчук В.В., Аліксійчук О.С. Проектна діяльність, її типи та особливості організації // Концептуальні засади мистецької педагогіки у вищій школі: колективна монографія / за заг. ред. Т.В.Мартинюк, Н.В.Ігнатенко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім.. Б.Хмельницького, 2014. – С. 49-64. (у співавторстві).
  2. Федорчук В.В. Педагогічні технології в початковій школі : навчально-методичний посібник / автор-упорядник В.В.Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 268 с.
  3. Федорчук В.В. Діалогічна взаємодія у підготовці майбутнього вчителя музики // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім.. Івана Огієнка; гол. ред.. Каньоса П.С. – Випуск 14 – Кам’янець-Подільський: КПНУ-2013. – С. 323-328.
  4. Федорчук В.В. Просвітницька діяльність сестер Старицьких в контексті культурно-освітнього процесу ХІХ – поч.. ХХ століття // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім.. Івана Огієнка; гол. ред.. Каньоса П.С. – Випуск 16 – Кам’янець-Подільський: КПНУ-2014. – С. 125-129. (у співавторстві)
  5. Федорчук В.В. Використання інноваційних технологій навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів // Андрагогічні засади післядипломної освіти : зб. матер. Всеукр наук-метод. інтернет-конфер., м. Кіровоград, 29-28.04.2015 р. / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. – С. 342-347.
  6. Федорчук В.В. Технологія «Світове кафе» у підготовці вчителів мистецьких дисциплін // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 25-27 березня 2015 року) / Редкол.: Т.В. Мартинюк, Н.В. Ігнатенко. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2015. – С.175-177.
  7. Федорчук В.В. «Світове кафе» як активна форма навчання»/ В.В.Федорчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 135.