Урсу Наталія Олексіївна

Урсу Наталія Олексіївна – художник ДПМ, доктор мистецтвознав-ства, професор. Нар. 1 січня 1952 р. в Молдові. 1968-1975 рр. навч. у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва (нині Львівська нац. академія мистецтв). Серед її викладачів – професори В. Овсійчук, І. Мисько, В. Черкасов, Л. Пушкаш, Д. Крвавич, В. Шелест, Т. Умнова та ін. 1975-1981рр. – Кишинівський техноло-гічний технікум (викладач рисунку, живопису, композиції та моделю-вання одягу); 1981-1992 Кишинівський пед. ун-т ім. І. Крянге (асистент, ст. викл., доцент, зав. кафедри ДПМ художньо-графічного факультету. 1986 р. захист канд. дисертації у Московському вищому художньо-промисловому училищі (к. Строганівське). У 1987 р. – відзнака Відмінник народної освіти Молдови. Вчене звання доцента здобула у 1993 році. З 1992 р. – наук. і пед. праця у К-Подільському держ. педагогічному ін-ті. 2002 р. – відзнака – Відмінник освіти України. 2004 р. очолює кафедру образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва; Досліджує проблеми відродження нац. мистецької спадщини, сакральне мистецтво чину домініканців в Україні, питання теорії й методики викладання ОМ та ДПМ у вищих та середніх навч. закладах. Автор близько 300 наук. праць, серед яких посібники, метод. вказівки, наук. статті у фахових збірниках України. 2005 р. отримала грант Американської Асоціації Наукових Товариств (Нью-Йорк) 4000 $ США. У 2007 р. видана наук. монографія: «Мистецька спадщина домініканського ордену XVII-ХІХ ст. на території України». 2007 р. – державна нагорода МОН України – медаль «За наукові досягнення». Учасник багатьох Міжн. конференцій в Україні й за кордоном. 2008 р. – захист докт. дисертації «Сакральне мистецтво домініканського ордену на землях України XVII-XIX ст.» 2009 р. за наукові дослідження храмів св. Станіслава в Україні отримала Командорський хрест Міжнародного ордену св. Станіслава (Дама ордену). 14.04.2011 р. присвоєне вчене звання професора. Є членом Нац. спілки художників та Нац. спілки краєзнавців України. Очолює Наук. школу, а також Міжн. наук. центр досліджень історії ОМ, ДПМ й архітектури; Член міжн. асоціацій і товариств: International Association for the Humanities (IAH) – Міжнар. асоціації гуманітаріїв (МАГ) з 2007 року; Міжнародного інтернет-товариства «Історики давнього мистецтва», Краків, Польща з 2011 р. Член Спеціалізованої вченої ради по захисту канд. дисертацій К 20. 051. 08 (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) зі спец. 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство) та 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво. 2013 р. – Подяка Прем’єр-міністра України за особистий внесок у підготовку спеціалістів у галузі мистецької освіти, багаторічну сумлінну працю та професіоналізм.

 

 

 

 

 

 

Література: Каньоса П.С. Сподвижниця подільського мистецтвознавства (Наталія Олексіївна Урсу) / П.С. Каньоса // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський  : Оіюм, 2012. – Т. 19. – С. 247-254; Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довідково-бібліографічне видання / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; уклад.: І.М. Конет, В.С. Прокопчук. –  Кам’янець-Подільський  : Видавництво Абетка-Світ, 2013. – (512 с.: іл). – С. 440-456; Наталія Урсу // Проект «Успішна жінка». – Електронний ресурс [Назва з екрану] http://www.status-ua.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=386&Itemid=29. – К. : ТОВ Статус-Україна, 2014.