Сесак Іван Васильович

Сесак Іван Васильович – кандидат історичних наук, старший викладач  кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом

На кафедрі працює з 1993 року.

Закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського  державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського  (1979).

Спеціальності за дипломом – вчитель історії та суспільствознавства

Захистив  кандидатську дисертацію у львівському університеті імені І.Франка на тему: „Земські установи на Правобережній Україні у 1893-1917 рр. ” (1987).

Працює над докторською дисертацією.

Керує написанням курсових робіт,  науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів.

Наукова і громадська робота:   –

Відзнаки, нагороди:   –

Викладає дисципліни:  історія педагогіки, основи педагогічної майстерності.

Коло наукових інтересів: Освітні заклади Правобережної України у кінці ХУІІІ ст.. – початку ХХ ст..; розвиток освіти в Україні з найдавніших часів до сьогодення..

Опубліковано понад 80 публікацій, з них 2 монографії, 4 навчально-методичних посібника, 76 статтей.

 Публікації 2014-2015 рр

  1. Сесак І.В. Особливості розвитку освіти на Правобережній Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові праці: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип.12, у 3 т.– Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Т.3 – С. 131
  2. Сесак І.В. Гімназійна освіта Правобережної України у ХІХ – на початку ХХ ст.: етапи становлення та розвитку / І.В.Сесак // Матеріали Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка: – Кам’янець-Подільський ФОП Сисин О.В., 2014, с.204-212
  3. Сесак І.В. Жіноча гімназійна освіта на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. /   І.В.Сесак // Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.): у 4-х частинах. –Д.: Видавництво «Інновація»: 2014. – ч.І. с.155-158. 
  4. Характерні риси та тенденції розвитку шкільництва у Правобережній Україні в кінці ХУІІІ – на початку ХХ ст.. // Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю: Матеріали У Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 23 квітня 2015 р.). – Хмельницький: ХГПА, 2015. –с.101-110.
  5. Сесак І.В.Обмеження початкової освіти дівчат Правобережної України у ХІХ – на початку ХХ ст.. / І. В.Сесак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 132.