Підгурний Іван Станіславович

Підгурний Іван Станіславович – мистецтвознавець, викладач образотворчого мистецтва, графічного дизайну, кандидат мистецтвознавства (2011), доцент. Нар. 2 травня 1981 року у Кам’янці-Подільському Хмельницької обл. Випускник 1995 року Кам’янець-Подільської міської дитячої художньої школи – викладач К. Б. Дегтяр. Протягом 1998-2005 рр. навчався у Кам’янець-Подільському державному університеті (тепер Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Серед викладачів у яких навчався – професори: Н.О. Урсу, Б.М. Негода, ст. викладач М.П. Гуменюк. Коло митців, серед яких працював: Б.М. Негода, Н.О. Урсу, В. І. Лашко, Н. С. Лашко, А. О. Штогрин, І.А. Гуцул.

Працює на кафедрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва від часу її заснування – з 2004 р. на посадах ст. лаборанта, асистента, ст. викладача, і з 2012 р. – доцента кафедри.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з теми «Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (др. Пол. ХІХ – поч ХХ ст.)». У 2012 р. разом з проф. Н.О. Урсу видав однойменну монографію. Сферу інтересів Підгурного І.С. складають питання дизайн-освіти; у своїх публікаціях багато уваги приділяє питанням графічного дизайну, фотографіки, типографіки. Митець має у своєму доробку близько 40 наукових та навчально-методичних праць серед яких навчальні програми дисциплін, статті, доповіді на конференціях.

З 2010 року член Національної спілки краєзнавців України. У 2015 р. вступив до Спілки дизайнерів України.