logo
  • Опубликовано лютого 18, 2017
  • Comments Off on Поліщук Світлана Вікторівна

Поліщук Світлана Вікторівна

Поліщук Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом.

На кафедрі працює з 2015 року.

Закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2008), факультет корекційної та соціальної педагогіки та психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2009).

Спеціальності за дипломами – вчитель англійської і польської мови та зарубіжної літератури; психолог.

Закінчила аспірантуру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захистила кандидатську дисертацію на тему: „Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття” (2013).

Наукова і громадська робота

Відзнаки, нагороди:

Викладає дисципліни: педагогіка

Коло наукових інтересів: підготовка компетентного, конкурентоспроможного та конкурентноздатного фахівця у вищих навчальних закладах України; теоретико-методологічні та методичні аспекти проектування  орієнтованого середовища фахової підготовки вчителя.

Опубліковано понад 26 публікацій, в тому числі 2 навчально-методичні посібники, 1 монографія.

Публікації 2014-2015 рр.

  1. Поліщук С.В. Методологічні аспекти формування і становлення вітчизняної дидактики в 20-х рр. ХХ століття / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – № 2 (285) 2014. – Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 169-179.
  2. Поліщук С.В. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття // Монографія. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2014. – 168 с.
  3. Поліщук С.В. Організаційно-педагогічні засади розвитку і становлення вітчизняної педагогічної освіти в Україні в ХХ столітті / Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика. – Випуск 1(16)2014. – Кам’янець-Подільський: 2014. – С. 101-108.
  4. Поліщук С.В.«Доцільність введення трудового навчання в сучасному середньому загальноосвітньому закладі» / С.В.Поліщук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С.129.

Обсуждение закрыто.