logo
  • Опубликовано листопада 20, 2015
  • Comments Off on ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ п/пЗміст роботиТермін виконанняВідповідальні
І семестр
1Основні напрями роботи науково-методичної ради факультету та її завдання у 2016-2017 навчальному році в контексті основних засад Закону України «Про вищу освіту». Обговорення та затвердження плану роботи науково-методичної ради педагогічного факультету на цей період.серпень 2016 рокуГолова науково-методичної ради Заступник декана з навчально-методичної роботи Гнатенко О.С.
Укладання нових і оновлення чинних програм навчальних дисциплін, матеріалів практик, інших складових комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін відповідно до навчальних (робочих навчальних) планів підготовки фахівців усіх напрямів підготовки / спеціальностей університету. серпень 2016 рокуГолова науково-методичної ради, члени науково-методичної ради
Затвердження навчальних та робочих навчальних програм дисциплін, що викладаються на факультеті. Затвердження навчально-методичних комплексів дисциплін.
2Розгляд навчально-методичних посібників і програм навчальних дисциплін на предмет дотримання автором (упорядником) вимог щодо видання навчально-методичної літератури.Упродовж семестру Голова науково-методичної ради, члени науково-методичної ради
3Розміщення матеріалів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін на сайтах кафедр.
4Моніторинг книгозабезпечення дисциплін як складова створення власних повнотекстових баз бібліотеки педагогічного факультету.вересень 2016 рокузавідуюча читальним залом
5Контроль за відповідністю навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності кафедрами педагогічного факультету Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187.Упродовж семеструГолова науково-методичної ради, заступник декана з навчально-методичної роботи Гнатенко О.С., завідувачі кафедр
6Активізація діяльності кафедр факультету з удосконалення засобів діагностики якості вищої освіти, зокрема створення систем та тестів для поточного оцінювання знань студентів, у тому числі з використанням комп’ютерних технологій.Упродовж семеструЗавідувачі кафедр
7Участь у роботі науково-методичних семінарів вчителів початкової школи та вихователів ДНЗ міста та району Упродовж семеструГолова науково-методичної ради, члени науково-методичної ради
8Оновлення інформаційного пакету спеціальностей на сайті факультетувересень 2016 рокуЗаступник декана з навчально-методичної роботи, члени науково-методичної ради
9Перевірка навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін.Упродовж семеструДекан, голова науково-методичної ради, завідувачі випускових кафедр.
10Перевірка якості рукописів навчально-методичної літератури, що подаються до науково-методичної та вченої рад університету.Протягом рокуГолова науково-методичної ради
11Обговорення та затвердження тематики, виконавців, наукових керівників та рецензентів випускних кваліфікаційних робіт на 2016-2017 навчальний рік. жовтень 2016Голова науково-методичної ради, члени науково-методичної ради, наукові керівники студентських наукових досліджень
12Стан підготовки та проведення кафедрального та факультетського етапів огляду-конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал і конкурсу „Викладач року” Жовтень- листопадГолова науково-методичної ради, завідувачі кафедр
13Участь студентів в олімпіадах та конкурсах наукових та дипломних робіт як умова підготовки високоякісних фахівців та спосіб підвищення рейтингу КПНУлистопад 2016 рокуГолова науково-методичної ради, завідувачі кафедр, викладачі педагогічного факультету
Відвідування та аналіз відкритих занять.
14Планування видання науково-педагогічними працівниками кафедр університету навчальної і навчально-методичної літератури у 2017 році.Листопад-грудень 2016 рокуГолова науково-методичної ради, завідувачі кафедр
15Організація проведення консультацій для науково-педагогічних працівників факультету щодо користування MOODLEЗа окремим планомГолова науково-методичної ради, члени науково-методичної ради
16Підготовка матеріалів та організація участі університету (факультету) в національних та міжнародних виставках у галузі освіти та науки.Упродовж семеструГолова науково-методичної ради, завідувачі кафедр
17Віддзеркалення у засобах масової інформації, на сайті університету (факультету, кафедр), зокрема й у газеті „Студентський меридіан”, питань навчально-методичної роботи.Упродовж семеструГолова науково-методичної ради, члени науково-методичної ради

Голова науково-методичної ради

педагогічного факультету,  

кандидат педагогічних наук, доцент Н. В. Бахмат


Обсуждение закрыто.