Кафедра теорії та методик дошкільної освіти

Сайт кафедри: kdpo.kpnu.edu.ua

Викладацький склад кафедри:

Завідувач – Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Гaламанжук Лeся Людвигівнa – доктор педагогічних наук, професор
Гaзіна Іринa Олександрівнa – кандидат педагогічних наук, доцент
Гoрдійчук Мaр’яна Сидорівнa – кандидат педагогічних наук, доцент
Кaньоса Натaля Григорівнa – кандидат психологічних наук, доцент
Ватaманюк Гaлина Петрівнa – кандидат педагогічних наук, старший викладач
Дeмчик Кaтерина Іванівнa – кандидат педагогічних наук, старший викладач
Олійник Олена Михайлівна ‎ – асистент

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує
кафедра теорії та методик дошкільної  освіти у 2017-2018 н.р.

 1. Актуальні проблеми дошкільної освіти
 2. Вступ до спеціальності (дошкільна освіта)
 3. Дошкільна етнопедагогіка
 4. Дошкільна лінгводидактика
 5. Екологічний простір сучасного ДНЗ
 6. Етнографія дитинства
 7. Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті
 8. Історія дошкільної педагогіки
 9. Методика викладання дошкільної педагогіки у вищій школі
 10. Методика виховання та розвитку дітей раннього віку
 11. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей
 12. Методика проведення роботи з народознавства в ДНЗ
 13. Методика роботи з дитячою книжкою в ДНЗ
 14. Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей дошкільного віку
 15. Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку
 16. Навчання і виховання дітей у групах короткочасного перебування
 17. Навчання та виховання дітей різновікових груп
 18. Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей
 19. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
 20. Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей у природі
 21. Організація ігрової діяльності в дошкільному віці
 22. Організація музично-театралізованої діяльності в ДНЗ
 23. Організація приватного ДНЗ
 24. Організація проектної діяльності в ДНЗ
 25. Організація професійної діяльності вихователя ДНЗ в умовах інноваційного освітнього середовища
 26. Організація управління дошкільною освітою
 27. Основи наукових досліджень
 28. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 29. Основи природознавства з методикою
 30. Основи природознавства та екології з методикою
 31. Особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах ДНЗ
 32. Особливості роботи з обдарованими дітьми в умовах дошкільного навчального закладу.
 33. Педагогіка дошкільна
 34. Педагогічна інноватика в дошкільній освіті
 35. Проектування освітньої діяльності в ДНЗ
 36. Психолого-педагогічні основи розвитку дитячої художньої творчості
 37. Сучасне програмне забезпечення дошкільних навчальних закладів
 38. Сучасні технології викладання фахових методик дошкільної освіти у вищій школі
 39. Теоретичні та методичні основи формування екологічної культури дошкільників
 40. Теорія і технології розвитку дитячої художньої творчості
 41. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
 42. Теорія та методика музичного виховання
 43. Теорія та методика співпраці з родинами
 44. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 45. Теорія та технології забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти
 46. Теорія та технології формування здорового способу життя особистості дитини
 47. Технології формування екологічної культури дошкільників

 

Практики

 1. Навчальна педагогічна практика
 2. Виробнича педагогічна практика
 3. Виробнича організаційно-методична практика в дошкільних навчальних закладах
 4. Педагогічна (асистенська) практика