Кафедра музичного мистецтва

Сайт кафедри: music.kpnu.edu.ua

Cклад кафедри:

ПEЧЕНЮК МАЙЯ АНТОНІВНА – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва 
Лабунець В.М., доктор педагогічних наук, професор кафедри музичного мистецтва, декан педагогічного факультету
Маринін І.Г., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри музичного мистецтва
Яропуд З.П., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри музичного мистецтва
Ситник Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри музичного мистецтва
Аліксійчук О.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва
Борисова Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва
Воєвідко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва
Мартинюк Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва
Прядко О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва
Кузів М.В.,  старший викладач кафедри музичного мистецтва
Совік Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва
Пухальський Т.Д.,  викладач кафедри музичного мистецтва
Олійник В.Ф., старший викладач кафедри музичного мистецтва
Карпенко Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва
Карташова Ж.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва
Чайка С.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва
Боршуляк А.М., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва
Лаврентьєва Н.В., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри музичного мистецтва

Перелік навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує кафедра музичного мистецтва
на 2017-2018 навчальний рік

Музично-теоретичні дисципліни:
Аналіз музичних творів
Аналіз музичних творів
Виконавська майстерність з фаху
Вокальний ансамбль
Гармонія
Історія музики
Історія розвитку вокально-хорового виконавства в Україні
Історія української музики
Комп’ютерне моделювання та аранжування
Концертмейстерський клас
Методика викладання вокалу
Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі
Методика викладання хорового диригування
Методика музичного виховання
Методика навчання гри на музичних інструментах
Поліфонія
Поліфонія
Постановка голосу
Практикум роботи з вокально-хоровими колективами
Практикум роботи з народно-інструментальними колективами
Сольфеджіо
Хорове аранжування
Хорове диригування
Хорове диригування IV
Хоровий клас
Хоровий клас ІІ
Хорознавство
Художня культура України
Шкільний пісенний репертуар
Музично-інструментальні дисципліни:
Гра на народних інструментах
Дитячий фольклор
Додатковий музичний інструмент
Інструментовка та аранжування дитячого оркестру
Інструментознавство та оркестрування
Історія інструментального виконавства
Основний музичний інструмент
Основний музичний інструмент
Основний музичний інструмент IV
Основний музичний інструмент та концертмейстерський клас
Технології вивчення галузі:
«Мистецтва» в початковій школі
Методика наукових досліджень
Методика роботи з дитячими народно-інструментальними колективами 
Музикознавство
Музична педагогіка
Музична психологія
Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу
Методика роботи зі шкільними творчими колективами
Музична освіта на Поділлі
Музична інформатика
Оркестровий клас
Оркестровий клас ІІ
Основи акторської майстерності вчителя
Основи наукових досліджень
Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»:
Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання