Кафедра теорії та методик початкової освіти

Сайт кафедри: kmd.kpnu.edu.ua 

Викладацький склад кафедри:

Завідувач – ГУДИМА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, кандидат філологічних наук, доцент;
Бахмат Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент;
Борейко Олексій Станіславович – кандидат педагогічних наук, доцент;
Гнатенко Ольга Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Мартіна Олеся Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Третяк Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Мєлєкєсцева Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, ст. викладач;
Олинець Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, асистент;
Дорож Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, асистент;
Ковальчук Анатолій Федорович – ст. викладач;
Довгань Олена Сергіївна – асистент;
Попова Ольга Юріїввна – асистент;
Біньковська Світлана Іванівна – ст. лаборант;

Перелік навчальних дисциплін,
викладання яких забезпечує кафедра теорії та методик початкової освіти
на 2017-2018 навчальний рік

Актуальні проблеми початкової освіти
Англійська (німецька) література
Англійська /німецька література
Врахування індивідуально-типологічних особливостей вихованців інтернатних закладів у навчально-виховному процесі
Вступ до спеціальності
Дитяча література
Технології вивчення галузі: «Здоров’я і фізична культура» в початковій школі
Іноземна мова
Каліграфія
Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури»: Каліграфія
Краєзнавча робота в початковій школі
Культура мовлення та виразне читання
Лінгвістичний аналіз тексту
Лінгвістичний аналіз художнього твору
Математика
Технології вивчення галузі: «Математика» в початковій школі
Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури»:Методика навчання іноземної мови
Методика навчання каліграфії
Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури»:Методика навчання літературного читання
Методика навчання освітньої галузі «Мистецтва»: методика навчання музичного мистецтва
Методика навчання освітньої галузі «Мистецтва»: Методика навчання образотворчого мистецтва
Методика навчання освітньої галузі «Мистецтва»: методика навчання образотворчого мистецтва
Методика навчання освітньої галузі «Математика»
Методика навчання освітньої галузі «Математика» в початкових класах
Методика навчання освітньої галузі «Мова і література»
Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початкових класах
Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»
Методика навчання освітньої галузі «Природознавство» в початкових класах
Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»
Методика навчання освітньої галузі «Технології»
Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури»: Методика навчання російської мови
Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури»: Методика навчання української мови
Методика проведення роботи з народознавства в початковій школі 
Методика роботи з художнім текстом в початковій школі
Методика формування базових якостей особистості молодшого школяра
Методологія та технології інформатизації педагогічної діяльності вчителя початкової школи
Технології вивчення галузі: «Мова і література» в початковій школі
Мовознавчі компетенції майбутніх учителів початкових класів
Мовознавчі та математичні компетенції майбутніх учителів початкових класів
Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»: Образотворче мистецтво з методикою навчання
Організаційно-методична робота в галузі початкової освіти
Організація проектної діяльності в початковій школі
Основи культури і техніки мовлення
Основи природознавства та екології
Основи риторики в початковій школі
Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)
Практика усного та писемного мовлення (іноземна мова)
Практикум з іноземної мови (англійської / німецької)
Практична стилістика української мови
Практичний курс англійської (німецької) мови
Практичний курс англійської / німецької мови
Технології вивчення галузі: «Природознавство» та «Суспільствознавство» в початковій школі
Родинна педагогіка
Розв’язування складних арифметичних завдань
Сучасна українська мова з практикумом
Сучасні технології викладання фахових методик початкової освіти у вищій школі
Сучасні технології викладання фахових методик у вищій школі
Теоретико-технологічні підходи до вивчення сучасної іноземної мови (англійської / німецької)
Теоретичний курс англійської (німецької) мови
Теоретичний курс англійської / німецької мови
Теоретичний курс іноземної мови
Теорія і методика позашкільної освіти
Технології вивчення галузі: «Технології» в початковій школі
Технології вивчення галузі «Математика» в початковій школі
Технології вивчення галузі «Мова і література» в початковій школі
Методика навчання освітньої галузі «Технології»:Трудове навчання з практикумом
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Українська родина
Шкільний курс англійської (німецької) мови з методикою викладання
Шкільний курс іноземної мови з методикою викладання