Кафедра мовознавчих дисциплін

Сайт кафедри: kmd.kpnu.edu.ua 

Викладацький склад кафедри мовознавчих дисциплін:

Завідувач – ГУДИМА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, кандидат філологічних наук, доцент;

Трeтяк Натaлія Волoдимирівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Мaртiна Олeся Волoдимирівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Мєлєкєсцевa Нaталія Василівнa – кандидат філологічних наук, старший викладач;
Олинeць Тетянa Василівнa – кандидат педагогічних наук, асистент;
Тoрчинськa Зoя Костянтинівнa – старший викладач.

Перелік  дисциплін на 2016-2017 навчальний рік кафедри мовознавчих дисциплін

 1.  Англійська (німецька) література
 2. Дитяча література
 3. Інноваційні технології вивчення іноземної (англійської / німецької) мови в початковій школі
 4. Іноземна мова
 5. Комунікативна та прикладна лінгвістика
 6. Культура мовлення та виразне читання
 7. Лінгвістичний аналіз тексту
 8. Лінгвокраїнознавство
 9. Методика навчання іноземної мови
 10. Основи культури і техніки мовлення
 11. Основи риторики в початковій школі
 12. Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)
 13. Практикум з іноземної (англійської/німецької) мови
 14. Практикум з іноземної мови (англійської / німецької)
 15. Практична стилістика української мови
 16. Практичний курс англійської (німецької) мови
 17. Риторика
 18. Сучасна українська мова з практикумом
 19. Теоретичний курс англійської (німецької) мови
 20. Теоретичний курс іноземної мови
 21. Теоретичний курс сучасної іноземної (англійської / німецької) мови
 22. Українознавство
 23. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 24. Українська родина
 25. Шкільний курс англійської (німецької) мови з методикою викладання
 26. Шкільний курс іноземної мови з методикою викладання