logo
  • Опубликовано грудня 5, 2018
  • Comments Off on Збірник наукових праць

Збірник наукових праць

Педагогічна освіта: теорія і практика

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників.

Збірник наукових праць адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Рік заснування: 2009

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15071-3643Р від 24.04.2009 р.

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук, до міжнародної науково-метричної бази INDEX COPERNICUS

Періодичність: 2 рази на рік (по 2 частини)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Засновники: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України

Головний редактор: Лабунець Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор

Відповідальний секретар: Гудима Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент

Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул. Симона Петлюри, 1/б, Кам’янець-Подільський, Україна, 32300

E-mail: pedosv@kpnu.edu.ua

Сайт збірника: www.pedosv.kpnu.edu.ua


Обсуждение закрыто.