Гурський Володимир Агатангелович

Гурський Володимир Агатангелович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом

На кафедрі працює з 2014 року.

Закінчив педагогічний факультет Рівненського педагогічного інституту (1980).

Спеціальності за дипломом – педагогіка і методика початкового навчання

Закінчив аспірантуру Українського науково-дослідного інституту педагогіки за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Захистив кандидатську дисертацію на тему: „Інтернаціональне виховання молодших школярів у позаурочній діяльності” (1990 р.).

Вчене звання доцента кафедри реабілітаційної педагогіки присвоєно 2006 р.

Працює над докторською дисертацією

Керує написанням курсових, дипломних   та дисертаційних робіт науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів

Наукова і громадська робота:  – завідувач наукової лабораторії історії  соціально-педагогічної освіти інституту педагогіки України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Відзнаки, нагороди:  –  медаль «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки» (2008)

Викладає дисципліни: «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Основи наукових досліджень», «Етнопедагогіка».

Коло наукових інтересів: українізація освіти як основа її розвитку у першій третині ХХ ст., наукознавство Опубліковано понад 60 публікацій з них 1- монографія ,7 навчально-методичних  та навчальних  посібників.

 Публікації 2014-2015 рр.

  1. Гурський В.А. Основи науково-дослідної діяльності студентів соціально-педагогічних спеціальностей. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – 136 с.
  2. Гурський В.А. Основи науково-дослідної діяльності студентів соціально-педагогічних спеціальностей. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – 136 с.
  3. Гурський В.А.  Науково-дослідна діяльність в галузі освіти: навчально-методичний посібник / А.І.Босенко, Вержиховська О.М., О.В.Гаврилов, В.А.Гурський; за ред. П.Д.Плахтія. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006». 2014. – 160 с.
  4. Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка: загальні основи педагогіки, теорія освіти і навчання. У двох книгах.Кн.1 Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Видання 3-е, доопрацювань і доповнене. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015. – 150 с.
  5. Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка: теорія виховання, управління навчально-виховним процесом. У 2 кн. Кн..2. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015. – 220 с.
  6. Гурський В.А. Осново науково-дослідної діяльності студентів соціально-педагогічних спеціальностей. Навчальний посібник [електронний ресурс] – Кам’янець-Подільський національний університет імені  Івана Огієнка, 2015. -136 с.
  7. Гурський В.В. Просвітницька діяльність Софії Русової/ В.В.Гурський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 14. – У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Т. 3. – С. 113.