Горбатюк Оксана Василівна

Горбатюк Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом.

На кафедрі працює з 2007 року.

Закінчила історичний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту ім. В.П. Затонського (1994), отримала повну вищу освіта за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти «Історія» (2004).

Спеціальності за дипломами – вчитель історії та правознавства; викладач історії.

Закінчила аспірантуру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Історико-методична спадщина М.М. Лисенка» (2010).

Вчене звання доцента кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом присвоєно 2014 р.

Викладає дисципліни: педагогіку, основи педагогічної майстерності, історію педагогіки.

Коло наукових інтересів: підготовка висококваліфікованих спеціалістів у вищих навчальних закладах України; забезпечення умов успішного функціонування системи особистісно орієнтованого навчання студентів; організація самостійної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. Опубліковано 23 публікації, з них 21 наукового і 2 навчально-методичного характеру, 2 навчально-методичних посібники, 1 монографію.

Публікації 2014-2015 рр.

  1. Горбатюк О.В. Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технічного профілю / О.В.Горбатюк // збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічних видань вип. №20). – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – С. . (арк) 
  2. Горбатюк О.В. Особистісно орієнтований підхід до навчання в ВНЗ у сучасних умовах   Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка; гол. ред.. Каньоса П.С. – Випуск 16 – Кам’янець-Подільський: КПНУ-2014. – С. 125-129.
  3. Горбатюк О. В. Особистісно орієнтоване навчання як засіб формування ціннісних пріоритетів студентів / О. В. Горбатюк / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 3. – С. 110-112.
  4. Горбатюк О. В. Проблеми імплементації особистісно орієнтованого підходу в практику професійної підготовки майбутнього вчителя / О. В. Горбатюк / Педагогічна освіта : теорія і практика : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський :ПП Зволейко Д.Г., 2015. – Вип. 19(2-2015). – С.