Віштаченко Вікторія Анатоліївна

Віштаченко Вікторія Анатоліївна – художник-педагог, викладач, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Нар. 7 липня 1982 р. в Кам’янці-Подільському. З 2010 року – член Національної спілки краєзнавців України. Дисертаційне дослідження захистила в 2012 році на спеціалізованій вченій раді у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на тему «Український авангардний живопис: проблеми інспірацій (за матеріалами творчості О. Грена)» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – Теорія та історія культури.

Викладає курси мистецтвознавчого спрямування: «Історія українського мистецтва», «Історія орнаменту», «Історія зарубіжного мистецтва», «Історія дизайну», «Методика художнього навчання», «Основи наукових досліджень». Коло наукових інтересів В. А. Віштаченко включає дослідження художньої спадщини митців, творчість яких віддзеркалює культурну специфіку краю, зокрема представника подільської живописної школи Олександра Грена, перспективи використання творчих композицій художника в сучасному мистецтвознавстві, краєзнавстві, пам’яткоохоронній практиці, а також методичних аспектів впровадження новітніх мистецтвознавчих тенденцій у навчальний процес загальноосвітніх і вищих закладів освіти.