Вонсович Валентина Павлівна

Вонсович Валентина Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом

На кафедрі працює з 1991 року.

Закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського  державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського  (1978).

Спеціальності за дипломом – вчитель російської мови та літератури

Закінчила аспірантуру НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Захистила кандидатську дисертацію на тему: „Підвищення ефективності внутрішньосеместрового контролю знань майбутніх вчителів початкової школи ” (1997 р.).

Вчене звання доцента кафедри педагогіки присвоєно 2003 р.

Керує написанням курсових, дипломних робіт магістрів та науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів та магістрантів факультету іноземної філології

Наукова і громадська робота:  –

Відзнаки, нагороди:  –  

Викладає дисципліни: «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Основи педагогічної майстерності», «Етнопедагогіка».

Коло наукових інтересів: українська народна педагогіка;

проблеми ефективності, якості внутрішньо семестрового контролю.

Опубліковано понад 100 публікацій, 15 навчально-методичних  посібників, 10 методичних рекомендацій.

 Публікації 2014-2015 рр.

  1.  Вонсович В.П. Проблема особистісно орієнтованого навчання у педагогічній думці України // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 13. У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Т. 3. – С. 
  2. Вонсович В.П. Ретроспективний аналіз формування особистісно орієнтованої системи навчання  Збірник наукових праць / П-24.– Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; гол. ред. Каньоса П.С. – Випуск 14 – Кам’янець-Подільський: КПНУ – 2014. – С.
  1. Вонсович В.П. Сучасний ідеал українського виховання // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. – Кам’нець-Подільський : Кам’янець-Подільський національнальний університет імені Івана Огієнка. 2015.– Вип.. 14.– Т.3 – С.107.